آمار

سال

2019>> 

شماره های منتشر شده 10
موارد چاپ شده 1
جمع سابمیشن ها 154
کارشناسی شده 17
  پذیرش شده 11 (8%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 20
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0