آمار

سال

2019>> 

شماره های منتشر شده 21
موارد چاپ شده 54
جمع سابمیشن ها 512
کارشناسی شده 71
  پذیرش شده 53 (12%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 24
  از ابتدا تا چاپ (روز) 93