آمار

سال

2020>> 

شماره های منتشر شده 12
موارد چاپ شده 0
جمع سابمیشن ها 140
کارشناسی شده 5
  پذیرش شده 3 (2%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 18
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0