آمار

سال

2021>> 

شماره های منتشر شده 8
موارد چاپ شده 0
جمع سابمیشن ها 81
کارشناسی شده 2
  پذیرش شده 0 (0%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 16
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0