ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای مجله دانشکده پزشکی اصفهان داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان در پایگاه‌های:

Scopus, EMBASE, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Islamic World Science Citation Center (ISC), WHO/EMRO/Index Medicus, Scientific Information Database (SID), Academic Search Complete EBSCO Publishing databases, Index Copernicus, Index Academicus, Iran Medex

نمایه می‌شود. این مجله هر هفته بصورت الکترونیکی، تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌گردد.

این مجله اقدام به انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه پژوهش‌های علوم پزشکی پایه و بالینی می‌نماید. مقالاتی در این مجله پذیرفته می‌شوند که علمی- پژوهشی بوده و پیش از این در جای دیگری منتشر نشده و یا حتی به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نگردیده باشند. این مجله مقالات صرفا به زبان فارسی شامل انواع مقالات پژوهشی اصيل، مروری، گزارش موردی، مقالات کوتاه و نامه به سردبیر را منتشر می‌نماید و بر روی وب‌سایت مجله به آدرس http://jims.mui.ac.ir قرار می‌دهد. مقالات ارسالی باید در فرمت پیشنهادی مجله ارسال گردند و به دست نوشته‌هایی که در خارج از فرمت ذکر شده در راهنمای نویسندگان ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مقالات قابل انتشار در مجله علمی- پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان شامل موارد زیر می‌باشند:

 الفـ- مقالات پژوهشی اصیل: مقالات علمی- پژوهشی با حداکثر حجم 2500 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 4، سقف منابع و مآخذ 30 عدد می‌باشد.

ب - مقالات کوتاه پژوهشی: مقالات علمی کوتاه پژوهشی با حداکثر 1000 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 2، سقف منابع و مآخذ 15 عدد می‌باشد.

ج- مقالات مروری ـ مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد. اصول کلی نگارش مشابه ساير مقاله‌های پژوهشی است. این نوع مقالات با حداکثر 7000 کلمه می‌باشند. در فهرست منابع حداقل 6 مرجع مورد استفاده مي‌بايستي متعلق به نويسنده باشد (با حداقل چهار مقاله از شش مقاله به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده مسؤول). مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز از این شرط مستثنی هستند.

د- نامه به سردبیر- نامه به سردبير می‌تواند نقد يکی از مقالات چاپ شده در اين مجله باشد که با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود. همچنین نامه به سردبیر می تواند به صورت ارائه مشاهدات علمی حاصل از آخرین تحقیقات موجود در رابطه با یک موضوع مهم برای اطلاع رسانی به خوانندگان مجله تنظیم شده باشد. نامه به سردبیر با حداکثر 500 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 2، سقف منابع و مآخذ 5 عدد می‌باشد. درصورتی که نامه به سردبیر در رابطه با نقد یک مقاله چاپ شده قبلی باشد، نقد مقاله برای نويسنده مسؤول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصويب شورای نويسندگان به چاپ خواهد رسيد.

ه- تحقیقات کیفی- تحقیقات کیفی با حداکثر 3000 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 4، سقف منابع و مآخذ 30 عدد می‌باشد.

ز- گزارش مورد- گزارش‌های موردی شامل گزارش موارد نادر يا جالب است و بايد شامل چکيده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتيجه‌‌گيری، سپاس‌گزاری و منابع باشد. گزارش مورد با حداکثر 1000 کلمه؛ سقف مجموع جداول و تصاویر 5، سقف منابع و مآخذ 15 عدد می‌باشد.

 نحوه ارسال دست نوشته‌ها در سامانه الکترونیک مجله

لازم است ابتدا نویسندگان محترم پس از آماده سازی دست نوشته خود مطابق راهنمای نویسندگان این مجله و آماده نمودن فایل‌های مربوطه ، در سامانه الکترونیک مجله دانشکده پزشکی اصفهان به آدرس http://jims.mui.ac.ir وارد شده و از طریق لینک ثبت نام، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام (registration)، اقدام نمایند. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور می‌توانند وارد صفحه شخصی خود شده و مراحل ارسال دست نوشته را تکمیل نمایند.

آن دسته از نویسندگان که برای باردوم تصمیم به سابمیت دست نوشته جدید دارند، نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و با نام کاربری و رمز عبور قبلی می‌توانند اقدام به سابمیت دست نوشته جدید نمایند . نویسندگان برای ارسال دست نوشته اصلاح شده خود باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود اقدام نموده و به هیچ عنوان دوباره به عنوان کاربر جدید و با ایمیل جدید در سامانه ثبت نام نکنند.

 از نویسندگان گرامی تقاضا می‌شود، در زمان ارسال دست نوشته خود، به نکات زیر توجه فرمایند:

  1. زبان رسمی مجله، فارسی است. لذا مقالات فقط به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) قابل پذیرش هستند.
  2. دست نوشته باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه علوم پزشکی پایه و بالینی بوده که پیش از این به انگلیسی یا فارسی در سایر مجلات منتشر نشده باشد و یا به طور همزمان به مجلات دیگر نیز ارسال نگردیده باشد. ضمنا نویسندگان محترم بعد از چاپ دست نوشته خود در مجله دانشکده پزشکی اصفهان، حق انتشار این دست نوشته را به زبان‌های دیگر در سایر مجلات ندارند. دست نوشته‌های ترجمه شده در این مجله مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
  3. دست نوشته‌های منتج از تحقیقات کارآزمايی بالينی، لازم است، پيش از ارسال برای انتشار، در یکی از مراکز ثبت کارآزمايی‌های بالينی مانند: مرکز ثبت کارآزمايی‌ بالينی ايران IRCT به آدرس : http://www.irct.ir ثبت شده و بعد از تایید آن، کد 16رقمی تایید انجام کارآزمایی بالینی، در صفحه عنوان دست نوشته درج گردد.
  4. با توجه به این که فرآیند داوری بصورت Peer review و به صورت blind انجام می‌شود، لذا لازم است متن اصلی دست نوشته فاقد اسامی و یا مشخصات نویسندگان و یا سایر همکاران در آن تحقیق باشد. لازم است، اسامی و سایر مشخصات نویسندگان دست‌نوشته (که طبق اصول اخلاق نشر، حق نویسندگی دارند) و قسمت تقدیر و تشکر، در فایل صفحه عنوان، درج گردند. بدیهی است دست نوشته‌هایی که در متن اصلی آنها، اسامی و مشخصات نویسندگان موجود باشد، به منظور اصلاح به نویسندگان عودت داده می‌شود.
  5. ارسال مقاله منحصرا از طریق سامانه الکترونیک مجله دانشکده پزشکی باید انجام ‌شود. لازم است، فقط نویسنده مسؤول (نویسنده پاسخگو) اقدام به سابمیت دست نوشته نماید. دست نوشته‌ای که توسط سایر نویسندگان یا اشخاص دیگر سابمیت شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
  6. علاوه بر درج اسامی تمامی نویسندگان در صفحه عنوان، لازم است اسامی نویسندگان دست‌نوشته به همراه کد ORCID هر یک از آنان، در محل مربوطه در سامانه وارد گردد.
  7. پس از بارگذاری دست نوشته در سامانه مجله، تغییر اسامی نویسندگان تا قبل از صدور گواهی پذیرش، منوط به درخواست کتبی نویسنده مسؤول به همراه رضایت همه نویسندگان و ارائه دلیل منطقی برای این منظور می‌باشد. ولی پس از صدور گواهی پذیرش، امکان تغییر اسامی نویسندگان و یا جابجایی ترتیب نام نویسندگان، به هیچ عنوان امکان پذیر نمی‌باشد.

 

  1. فایل‌هایی که نویسندگان لازم است در مرحله اول در وب‌سایت الکترونیک این مجله به ترتیب آپلود نمایند، عبارتند از:

(1) فایل متن اصلی دست نوشته، (2) فایل صفحه عنوان، (3) فایل تعهد نامه امضا شده، (4) نامه به سردبیر(Cover letter). فایل های ارسالی می‌بایست صرفاً با فرمت word تهیه شود. ارسال فایل‌ها با فرمت PDF قابل قبول نمی‌باشد.

 

 نحوه تنظیم فایل‌های اصلی:

 الف) صفحه عنوان: اين صفحه بايد شامل عنوان کامل دست نوشته، عنوان مكرري (عنوان کوتاه)، اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین مدرک تحصیلی، گروه یا بخش، مؤسسه محل فعالیت ایشان و پست الكترونيكي همه نویسندگان. ذکر آدرس، تلفن، فاکس نویسنده مسؤول (نویسنده پاسخگوی دست نوشته) ضروری می‌باشد.

- ذکر اسامی نویسنده یا نویسندگان با بالاترین مدرک تحصیلی، گروه یا بخش یا مؤسسه محل فعالیت ایشان به انگلیسی نیز در صفحه عنوان الزامی است.

تبصره- عنوان مقاله معرف محتوای مقاله باشد و از 20 واژه تجاوز نکند.

تقدیر و تشکر: در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجراي تحقيق فعالیت داشته‌اند. همچنین ذکر نام سازمان‌(های) حمايت‌کننده يا تأمين‌کننده مالی و یا حمایت های غیر مالی پژوهش در این بخش ضروری است.

- در صورتی‌که دست‌نوشته حاصل از پایان‌نامه دانشجویی باشد حتماً بایستی در قسمت تقدیر و تشکر شماره پایان‌نامه مصوب دانشگاه و نیز نام دانشگاه ذکر گردد.

 

ب) مشخصات نامه به سردبیر(Cover letter) :

در نامه به سربیر، لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :

-        برجستگی کار این پژوهش را نشان می‌دهد به عبارت دیگر این تحقیق نسبت به شواهد موجود چه دستاورد جدیدی داشته است.

-        هرگونه منافع مشترک نویسندگان این دستنوشته در حیطه های مالی ، اداری و ... با نتایج تحقیق به شفافیت بیان شود.

-        نویسنده متعهد شود که این دست نوشته را برای هیچ مجله دیگری به طور همزمان نفرستاده است و قبلاً چاپ نشده باشد.

-        نویسنده مسؤول حق انتشار مقاله و حقوق معنوی پس از چاپ را به مجله واگذار می‌کند.

-        نویسنده مسؤول متعهد می‌گردد در صورت نیاز هیأت تحریریه مجله، داده‌های اصلی تحقیق، فرم‌های تکمیل شده در جریان تحقیق حاضر را در اسرع وقت به دفتر مجله، تحویل می نماید.

 

ج) فایل اصلی دست‌نوشته می‌بایست دارای قسمت‌های زیر به ترتیب باشد: چکیده، مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، بحث، تقدیر و تشکر و منابع. در صورت نیاز نویسندگان میتوانند فایلهای اضافی حاوی جداول اضافی، تصاویراضافی، پرسشنامه و چک لیست‌های مورد استفاده در این تحقیق را بعنوان فایل‌های ضمیمه با انتخاب گزینه" غیره" بارگذاری نمایند.

تذکر: برای بارگذاری فایلهای اضافه لازم است نویسندگان یک بار از سامانه خارج شوند و پس از ورود مجدد، امکان بارگذاری فایل‌های اضافی برقرار می‌گردد.

 

مشخصات چکیده:

- دست نوشته ها باید دارای دو چکیده به زبان فارسی و انگلیسی باشند.

 تعداد کلمات چکیده بایستی حداکثر 250 کلمه باشد.

چکیده بایستی شامل بخش‌های مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، بحث و واژگان کلیدی باشد.

چکیده انگلیسی بایستی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد و به ترتیب شامل بخش‌های Keywords, Conclusion ,Findings ,Methods ,Background می‌باشد.

واژگان کلیدی در پایان چکیده دست نوشته قرار می‌گیرد و شامل: سه الی پنج کلمه کلیدی که بایستی تنها با استفاده از راهنماي MeSH از آدرس (http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) استخراج گردند. [بهتر است کلمات کلیدی، از کلماتی انتخاب گردند که در جستجوهای بعدی خوانندگان این مقاله، براحتی توسط موتورهای جستجوگر اینترنتی، کشف و به رویت آنان برسد و به عبارت دیگر، شانس دیده شدن این مقاله را در آینده بالا ببرد. بهتر است از کلمات کلیدی استفاده کنید که در عنوان دست نوشته نیامده‌اند زیرا خود عنوان دست نوشته نیز در موتورجستجوگرها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین با انتخاب کلمات کلیدی که معرف مولفه‌های اصلی این تحقیق حاضر می‌باشند (اضافه بر کلمات ذکر شده در عنوان دست نوشته)، شانس دیده شدن مقالات در آینده بالا می‌رود.]

 

 مشخصات متن اصلی دست نوشته :

- قسمت مقدمه:

در این بخش، پیشینه تحقیق حاضر، سؤالات موجود در مقابل محققین در رابطه با موضوع مورد تحقیق، آورده می‌شود. توجه گردد نیازی به ارائه گسترده مطالب موجود در متون علمی منتشر شده نيست. لازم است در پاراگراف پایانی قسمت مقدمه دست نوشته، ضرورت اجرای این تحقیق به طور شفاف بیان شود. در واقع چرایی انجام این تحقیق حاضر، می‌بایست به درستی تبیین گردد. لازم است از کلی گویی خودداری شود و نوآوری‌های انجام شده در این تحقیق به طور برجسته بیان شود.

- روش‌ها:

در این قسمت لازم است، نوع مطالعه، زمان انجام مطالعه، مکان انجام مطالعه، جامعه آماری، معیارهای ورود و خروج به مطالعه و ابزارهای اندازه‌گیری به طور شفاف بیان شوند. این بخش شامل ارائه دقیق مشاهدات، مداخلات و روش‌های مورد استفاده در مطالعه است. اگر روش مورد استفاده شناخته شده است فقط منبع آن ذکر گردد. اما اگر روشی نوین است، باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تكرار باشد. در صورت استفاده از دستگاه و تجهیزات خاص باید نام، نام کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز ذکر گردد. اگر از دارو در مطالعه استفاده شده است باید نام ژنریک، دوز و روش مصرف آن آورده شود. در مورد افراد و بیماران تحت مطالعه باید جنس و سن (همراه انحراف معیار) آورده شود. در مورد نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری باید سال و ویرایش آن در پرانتز و پس از نام آن ذکر گردد.

در صورتی که مطالعه دارای پرسش‌نامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن در فایل ضمیمه (آپلود نمودن در آیکون غیره) لازم است؛ شيوه تأمين روايی مشخص شود و توصيف دقيق فرآيند اجرايی برای رواسازی آن توضيح داده شود. چگونگی تعيين روش‌های مورد استفاده برای تأمين پايايی پرسش‌نامه و گزارش نتايج آزمون‌های آماری به کار گرفته شده جهت تأمين پايايی توضيح داده شود. در مورد پرسش‌نامه‌های استاندارد ذکر نام و مرجع آن کافی است.

تبصره 1: لازم است نویسندگان محترم هنگام بارگذاری دست نوشته، چک لیست‌های ارزیابی دست نوشته‌ها (متناسب با نوع دستنوشته، بعنوان مثال چک لیست و دیاگرام کنسورت برای مطالعات کارآزمایی بالینی) را تکمیل نموده و بعنوان فایل ضمیمه (آپلود نمودن درآیکون غیره) بارگذاری نمایند . چک لیستها در وب سایت مجله در قسمت راهنمای نویسندگان، قابل بازیابی هستند .

 - ملاحظات اخلاقی: این ملاحظات باید در بخش روش‌ها اشاره گردند. اخذ رضایت‌نامه از کلیه‌ی افراد بالغ شرکت کننده در مطالعه ضروری است و در مورد کودکان و افراد تحت تکفل باید از ولي قانونی آن‌ها اخذ شود. ذکر منبع تأیید کننده‌ی ملاحظات اخلاقی مطالعه لازم است. هنگام استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ذکر رعایت و مقررات استاندارد مربوط لازم است.

تبصره 2: ذکر کد اخلاق در پژوهش در همه مطالعات انسانی و حیوانی ( بجز تحقیقات مروری ) الزامی می‌باشد.

تبصره 3: ذکر شماره شناسه مجوز کارآزمایی بالینی 16 رقمی برگرفته از سامانه IRCT الزامی است.

 

- یافته‌ها:

این بخش به صورت متن همراه با جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردد. در این بخش فقط یافته‌ها ارائه می‌شود و بايد از ذکر دلایل و استدلال‌های مرتبط با آن خودداری گردد. محتوای جداول نباید به صورت کامل در متن ارائه شوند، بلکه كافي است با ذکر شماره جدول، شکل و یا نمودار، به آن‌ها در میان متن اشاره شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها هر کدام باید در یک صفحه جداگانه و پس از منابع، در پایان دست‌نوشته به ترتیب آورده شوند. جداول و نمودارها در خود فایل اصلی دست نوشته، علاوه بر ارجاع در متن، محل قراری‌گیری آن‌ها نیز جانمایی شده باشند.

 

- بحث:

بحث دست نوشته شامل پراگرافهای مختلف می‌باشد. در اولین پاراگراف این بخش، ابتدا با اشاره مختصر به دلیل اصلی انجام تحقیق، یافته‌ اصلی مطالعه و سپس تشابه و تفاوت‌های آن با یافته‌های سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. ذکر جزئیات کامل یافته‌ها در این بخش لازم نیست. تأکید بر یافته‌های جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری مي‌باشد.

در پاراگرافهای بعدی، سایر یافته های اصلی و یا فرعی منتج از تحقیق حاضر به ترتیب بیان می‌شوند و در مقایسه با نتایج گزارش شده از سایر تحقیقات دیگران، مورد نقد قرار می‌گیرد. لازم است، تفاوت های مشاهده شده در یافته‌های تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات دیگران، و دلایل منطقی و یا احتمالی ایجاد کننده این اختلافات، به بحث گذاشته شوند.

بهتر است در یک پاراگراف جدا، محدودیت های تحقیق حاضر بیان شود.

در قسمت پایانی قسمت بحث دست نوشته، لازم است تحت عنوان نتیجه‌گیری (Conclusion)، بطور مختصر، یافته / یافته‌های اصلی منتج از تحقیق حاضر، بیان شوند.

 - تداخل منافع (Interest Conflict of): در انتهای فایل اصلی دستنوشته (قبل از رفرنس‌ها)، نویسنده یا نویسندگان محترم می‌بایست، هر گونه منافع مادی مانند: دریافت هزينه، حق‌الزحمه، مواد و تجهیزات، از دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌ها و یا منافع غیر مادی (منافع اداری و یا شغلی در سازمان‌های دولتی و یا شرکت و موسسات خصوصی را می‌بایست بطور شفاف بیان نمایند. همچنین لازم است مواردی که انتشار یافته‌های مطالعه می‌تواند به آنها سود یا زیان برساند را اعلام نمایند.

 

* الگوی تدوین دست نوشته‌ها:

 

- دست‌نوشته باید تحت نرم‌افزار MS Word در سایز A4 و فاقد هرگونه صفحه‌آرایی، فاصله خطوط 1 برابر (Single) با حاشیه‌های 5/2 سانتی‌متری، به صورت یک ستونی، قلم B Zar و سایز 11، قلم عنوان B Zar سایز 11 Bold تهیه شوند. براي تايپ متن خلاصه انگليسي و رفرنس‌ها از قلم Time New Roman سایز 10 و جهت قلم عنوان لاتین نیز از قلم Time New Roman سایز 10 Bold استفاده شود.

- معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word Equation تهیه شوند. واحدها بر حسب واحد بین‌المللی (SI) و معادلات به ترتیب شماره‌گذاری شوند.

به دست نوشته‌هایی که خارج از فرمت ذکر شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 - جدول‌ها:

جداول بدون حاشیه خارجی ارسال گردد. تعداد محدود جدول با توجه به حجم مطالعه و مقاله، همراه با ذکر عنوان آن در بالای جدول مورد قبول خواهد بود. ارسال جداول فقط تحت نرم‌افزار MSWord مورد قبول است. توضیحات اضافی در خصوص محتوای جداول باید به صورت پی‌نوشته و در پایین جدول باشد. جدول‌ها باید در صفحات جداگانه و در پایان دست نوشته (پس از منابع) قرار داده شوند.جدول‌ها باید دارای زمینه سفید و بدون سایه و ترام باشد. جداول باید توسط نرم‌افزار MS Word و فاقد هرگونه صفحه آرایی، فاصله خطوط 1 برابر (Singleقلم B Zar و سایز 10و قلم متغیرهای هر ستون B Zarو سایز 10 Bold تهیه شوند. براي تايپ کلمات لاتین در جدول از قلم  Time New Romanسایز 9 استفاده شود.

 - تصویر و نمودار:

تصویر یا نمودار، با ذکر عنوان آن در زیر آن و با فرمت JPG قابل قبول است. لازم است هر تصویر با کیفیت 200 نقطه در اینچ و محدودیت حجم حداکثر 500 کیلو بایت در نظر گرفته شود.

تبصره1- اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، شماره مرجع در آخر عنوان جدول یا شکل نوشته شود و مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج شود.

 - اختصارات و نشانه‌ها: تنها از اختصارات و نشانه‌های استاندارد استفاده شود و از ذكر عبارت هاي مخفف در عنوان و خلاصه مقاله خودداری گردد.

- در مورد هر کدام از عبارت‌هاي اختصاري که برای اولین بار در متن آورده شود، لازم است کلمات کامل آن عبارت اختصاری بیان شود (مگر این که مربوط به مقیاس‌ها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد).

- منابع:

 نویسنده باید از صحت اشاره منابع ذکر شده به مطالب مورد استناد مطمئن باشد. ساختار منابع در این مجله بر اساس معاهده ونکوور (Vancouver) می‌باشد. رفرنس‌ نویسی ترجیحا با استفاده از نرم‌افزار Endnote انجام شود. تمامي منابع باید به زبان انگلیسی باشد، ترجمه متن منابع فارسی به عهده نویسنده است و در پایان آن عبارت [In Persian] خواهد آمد. موارد ذیل برای نمونه ذکر می‌گردد:

 

- اگر منبع مورد نظر، یک مقاله چاپ شده است:

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان مقاله (.) مخفف نام مجله (بر اساس Medline) (فاصله) سال انتشار (;) شماره‌ی انتشار (شماره‌ی مجله) (:) شماره‌ی صفحات. مثال:

نمونه انگلیسی:

Inser N. Treatment of calcific aortic stenosis. Am J Cordial 1987; 59(6): 314-7

نمونه فارسی:

Zini F, Basiri Jahromi Sh. Study of fungal infections in patients with leukemia. Iran J Public Health 1994; 23(1-4): 89-103. [In Persian].

(نام نویسندگان با علامت کاما از هم جدا شود. ذکر اسامی نویسندگان تا نفر ششم الزامی است. اگر تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد، پس از نام نفر ششم، از عبارت ".et al" استفاده شود.)

 

- اگر منبع مورد نظر کتاب است:

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل نشر (:) ناشر (;) سال انتشار (.) p(.) شماره صفحات (.). مثال:

نمونه انگلیسی:

Romenes GJ. Cunningham’s manual. 15th ed. New York, NY: Oxford Univ Press; 1987.

نمونه فارسی:

Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran, Iran: Eshtiagh Publication; 2000. p. 558. [In Persian].

- اگر منبع مورد نظر فصلی از کتاب است:

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده آن فصل. عنوان فصل مورد نظر. در: نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک تدوین کننده‌ی کتاب. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر؛ سال انتشار. p. صفحات. مثال:

Bodly L, Bailey Jr. Urinary tract infection. In: Tailor R, editor. Family medicine. 6th ed. New York, NY: Springer; 2003. p. 807-13.

- منابع به صورت پایان‌نامه

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان پایان‌نامه (فاصله) [مقطع پایان‌نامه] (.) نام شهر، کشور (:) نام دانشکده (،) نام دانشگاه (;)
سال انتشار

- منابع به صورت الکترونیکی- مجله الکترونیکی روی اینترنت

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده (.) عنوان مقاله (.) نام اختصاری مجله الکترونیکی (فاصله)) [online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) [شماره صفحات یا قاب‌ها] (.) [روز، ماه و سال دسترسی(;) [cited Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی مثال:

Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphology of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Online] 2004; 5: [3 Screens] [cited 2006 Nov 13]; Available from: http://www.jida.syllabapress.com/abstractsijda5.shtml

- منابع به صورت صفحه وب

نام خانوادگی (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده [یا شرح پدیدآور] (.) عنوان (.) سال نشر در صورت دسترسی (:) [شماره صفحات یا قاب‌ها]
[روز، ماه و سال دسترسی(;) [cited Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی مثال:

Dentsply Co. BioPure (MTAD) Cleanser. [2 screens] [cited 2006 Nov 26]. Available from: www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html

 

هزینه انتشار مقاله:

انتشار مقاله در این هفته نامه مستلزم پرداخت هزینه است.

 بعد از بارگذاری دست نوشته در وب‌سایت این مجله، دست نوشته ها توسط سردبیر مجله از لحاظ: موضوعی (نوآوری برای خوانندگان) و ساختاری و رعایت بخش‌های اصلی دست‌نوشته (طبق راهنمای نویسندگان این مجله) مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرد. در صورت تایید اولیه دست نوشته توسط سردبیر، هزینه کل انتشار دست نوشته همراه با هزینه ساب میشن، محاسبه و از طریق پست الکترونیک به نویسنده مسؤول (نویسنده پاسخگو) دست‌نوشته اعلام می‌گردد. جدول آخرین مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای هزینه انتشار دست‌نوشته‌ها در مجله دانشکده پزشکی در زیر آمده است.

نکات مهم:

- طبق مصوبه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هزینه ساب میشن، 50% هزینه کل انتشار دست نوشته طبق جدول زیر می‌باشد: (مثلا 000 500 4 ريال برای دست نوشته‌های پژوهشی اصیل، مروری) می‌باشد.

- شروع فرآیند بررسی صرفاً منوط به پرداخت هزینه کارشناسی و ثبت فیش پرداختی در سایت مجله خواهد بود.

- پرداخت هزینه ساب‌ میشن، فقط برای شروع و انجام فرآیند بررسی می‌باشد و تعهدی برای پذیرش دست نوشته ایجاد نمی‌کند.

- عدم پرداخت هزینه کارشناسی دست نوشته در مهلت مقرر به منزله انصراف از ادامه فرایند کارشناسی محسوب می‌شود.

- وجوه واریز شده اولیه جهت کارشناسی دست نوشته (هزینه ساب میشن) حتی در صورت رد دست نوشته، غیرقابل برگشت می‌باشد.

 

جدول نحوه محاسبه هزینه‌های دریافتی برای انتشار دست نوشته ها در مجله دانشکده پزشکی اصفهان

نوع دست نوشته

تعداد کلمات مجاز

هزینه چاپ (ریال)

توضیحات

پژوهشی اصیل

2500

000 000 9

در صورتی که تعداد کلمات دست نوشته از سقف مجاز بیشتر باشد در قبال هر 500 کلمه اضافی، مبلغ 100 هزار تومان به هزینه دست نوشته اضافه می‌شود.

مروری

7000

000 000 9

پژوهشی اصیل (مطالعات کیفی)

3000

000 000 5

گزارش مورد

1000

000 500 2

کوتاه

1000

000 500 2

نامه به سردبیر

500

رایگان

 

برای محاسبه هزینه دست نوشته، تعداد کل کلمات دست‌نوشته شامل: متن اصلی، منابع، جداول و تصاویر اصلی (بدون در نظر گرفتن چکیده فارسی و انگلیسی، جداول و تصاویر ضمیمه) با هم جمع می‌گردد.

به ازای هر نمودار یا تصویر، تعداد 300 کلمه به تعداد کلمات دست نوشته اضافه می‌گردد.

در صورت کاهش حجم دست نوشته در طول فرایند کارشناسی، هزینه انتشار دست نوشته، کاهش می‌یابد.

در صورت پذیرش نهایی دست نوشته، هزینه باقیمانده به عنوان هزینه انتشار دریافت خواهد شد.

فیش پرداختی باید به نام نویسنده مسؤول باشد.

فیش پرداختی با کیفیت مطلوب اسکن شده و همزمان با بارگذاری دست نوشته، آپلود گردد.

 

شماره حساب مجله

شماره شناسه

شماره شبا

نام صاحب حساب

4975761007

841130000000002

580120000000004975761007

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

فرآیند مرور دقیق (Peer review):

تمام دست نوشته ها توسط داوران منتخب شورای نویسندگان مجله مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. نویسنده مسؤول در کوتاه‌ترین زمان در جریان تصمیم سردبیر در مورد رد، قبول یا اصلاحات مورد نظر داوران و هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت. در صورت پذیرش دست نوشته برای چاپ توسط سردبیر مجله، نامه پذیرش از طریق ایمیل برای نویسنده مسؤول ارسال می‌شود. بعد از دریافت هزینه پذیرش دست نوشته، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

- هیأت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است.

- مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارایه شده در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

- نمونه‌خوانی (Proofreading):

بعد از تأیید دست نوشته توسط داوران، دبیر و سردبیر مجله، یک نسخه از دست نوشته، پیش از چاپ، جهت بر طرف کردن اشکالات احتمالی بخصوص اشکالات احتمالی در Affiliation نویسندگان، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد که لازم است در كوتاه‌ترين زمان، تغییرات مورد نظر مجله را انجام داده، از طریق وب‌سايت مجله، ارسال نمايد. در این مرحله، نویسندگان محترم نمی‌توانند بدون اجازه شورای سردبیری مجله، تغییراتی در جملات متن تایید شده نهایی دست نوشته، اعمال نمایند.

- پس از انتشار، نسخه‌ای برای نویسنده مسؤول ارسال نخواهد شد و شماره‌های مجله از طریق سایت برای نویسندگان و خوانندگان قابل دسترسی می‌‌باشد.

 حق نسخه‌برداری (Copyright):

 

تمامی محتویات مجله دانشکده پزشکی اصفهان تحت قانون حق نسخه‌برداری بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده غیرتجاری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. اصلاح، انتشار، انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.

 

متن کپی رایت

این مجله تحت قوانین اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه برای مقاصد غیرتجاری نسخه 4 منتشر می‌شود.

 

متن محرمانگی

تمامی اطلاعات وارد شده در این سایت از قبیل شماره تلفن ، ایمیل و آدرس ها همگی محرمانه تلقی میشود و فقط جهت امور مربوط به کاربر مورد استفاده قرار می گیرد

 

قیمت ها برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر میگیرد

: 1000000.00 (IRR)

: 1000000.00 (IRR)

: 1000000.00 (IRR)