دوره 30، شماره 184: هفته دوم خرداد ماه 1391

سلول‌های بنیادی توموری در گلیوبلاستوما مولتی‌فرم

محبوبه فرخ‌ پور

چکیده


گلیوبلاستوما مولتی‌فرم بدخیم‌ترین نوع تومور مغزی است. با این که انواع روش‌های درمانی برای این تومور وجود دارد، اما متوسط بقای بیمار مبتلا به آن حدود یک سال است. مطالعات اخیر نشان داده است که جمعیت کوچکی از سلول‌ها که به آن‌ها سلول‌های بنیادی توموری می‌گویند، در انواع سرطان‌ها از جمله تومورهای مغزی وجود دارند که نسبت به داروها و اشعه‌ی درمانی مقاوم هستند. همین مسأله باعث شروع و عود بیماری می‌شود. پس برای درمان و جلوگیری از عود بیماری شناسایی، جداسازی و از بین بردن این سلول‌ها بسیار با اهمیت می‌باشد. در این مقاله‌ی مروری، روش‌های جداسازی و همچنین مسیرها و عوامل نسخه‌برداری که بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی در گلیوبلاستوما مؤثر هستند و می‌توانند اهداف درمانی مهمی برای مبارزه با این سلول‌ها باشند، مورد بحث قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: گلیوبلاستوما مولتی‌فرم، سلول‌های بنیادی عصبی، سلول‌های بنیادی توموری، تومور مغزی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.