دوره 38، شماره 566: هفته دوم اردیبهشت ماه 1399:135-138

گزارش یک مورد از Tinea incognito در صورت یک دختر 9 ساله با سابقه‌ی مصرف استروئید

زهرا تفضلی , سارا صبوری‌راد

DOI: 10.22122/jims.v38i566.12676

چکیده


مقدمه: Tinea incognito عفونتی قارچی است که با تظاهری متفاوت در نتیجه‌ی مصرف استروئیدها و مهار کننده‌های کلسی نورین ایجاد می‌شود. در این مطالعه، یک مورد از این بیماری گزارش می‌شود.

گزارش مورد: بیمار مورد مطالعه، یک دختر 9 ساله بود که با شکایت ضایعات خارش‌دار پاپول و پوسچولر قرمز رنگ به صورت گسترده و سابقه‌ی مصرف 3 ماهه‌ی کلوبتازول پروپیونات 05/0 درصد مراجعه کرده بود. در معاینه، پاپول‌ها، پلاک‌های اریتماتو و پوسچول‌های منتشر بدون پوسته‌ی واضح روی صورت و گردن، بازو و پشت دست بیمار وجود داشت. در بررسی‌های اسمیر و کشت، تشخیص Tinea incognito برای بیمار گذاشته شد. بیمار با کپسول فلوکونازول، شامپوی کتوکونازول و کرم کلوتریمازول به طور کامل درمان شد.

نتیجه‌گیری: مصرف گسترده و نابه‌جای استروئیدها، باعث افزایش روزافزون Tinea incognito می‌شود. در درمان این بیماران، لازم است از داروهای خوراکی ضد قارچ استفاده گردد.


واژگان کلیدی


Tinea incognito؛ استروئید؛ درماتوفیت؛ فلوکونازول

تمام متن:

PDF

مراجع


Al Hawsawi K, Alshehri S, Al Muawad N, Gaafar R, Alsadi K, Alhajaji M, et al. Tinea incognito: Case report. Dermatol Open J. 2017; 2(1): 7-9.

Lizardo-Castro G, Cerrato-Hernández K, Cruz-Enamorado B. Facial tinea incognito. Case report. Pediatr Mex 2019; 40(1): 22-7.

Quinones C, Hasbun P, Gubelin W. Tinea incognito due to Trichophyton mentagrophytes: Case report. Medwave 2016; 16(10): e6598.

Tchernev G, Terziev I. Bullous Tinea incognito in a Bulgarian child: First description in the medical literature! Open Access Maced J Med Sci 2018; 6(2): 376-7.

Siddaiah N, Erickson Q, Miller G, Elston DM. Tacrolimus-induced tinea incognito. Cutis 2004; 73(4): 237-8.

Arenas R, Moreno-Coutino G, Vera L, Welsh O. Tinea incognito. Clin Dermatol 2010; 28(2): 137-9.

Sheth HJ, Rathod SP, Chaudhary RG, Malhotra SD, Patel PR. Tinea incognito with unjustified use of potent Topical Corticosteroids: a case series. Int J Basic Clin Pharmacol 2017; 6(8): 2087-90.

del Boz J, Crespo V, Rivas-Ruiz F, de Troya M. Tinea incognito in children: 54 cases. Mycoses 2011; 54(3): 254-8.

Stringer T, Gittler JK, Orlow SJ. Tinea incognito in an urban pediatric population. Cutis 2018; 102(5): 370-2.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.