دوره 30، شماره 200: هفته دوم مهرماه 1391

تدبیر یبوست در بالغین: راهکار بالینی مراقبت اولیه

پیمان ادیبی, فاطمه ‌هادیزاده

چکیده


فراگیر باید در پایان مطالعه این خودآموز:

  1. تعریف و انواع یبوست را بداند.
  2. روش‌های بررسی و تشخیصی یبوست را بداند.
  3. توصیه‌های غیر دارویی لازم برای درمان یبوست را فراگرفته باشد.
  4. درمان‌های دارویی یبوست را در شرایط مختلف بداند.
  5. نحوه‌ی پیگیری بیمار مبتلا به یبوست را فراگرفته باشد.
  6. اندیکاسیون‌های ارجاع بیمار به متخصص را فراگرفته باشد.

واژگان کلیدی: یبوست، راهکار بالینی، مزمن، بالغین

 


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.