بهار 1387:97-101

گزارش یك مورد تومور بزرگ جفت

فاطمه مستاجران, مریم حاج هاشمی

چکیده


 

مقدمه:

گزارش مورد:

 

كوریوآنژیوما فراوان‌ترین تومور عروقی جفت، با اندازه‌ای کوچك‌تر از 4 سانتی‌متر و با شیوع 1% می‌باشد؛ اما تومور بزرگ‌تر از 4 سانتی‌متر نادر بوده، شیوع آن را      ذكر كرده‌اند.

خانم 27 ساله‌ای در حاملگی چهارم با سابقه‌ی یک بار زایمان واژینال و دو نوزاد زنده (G4D1L2) در هفته‌ی33 حاملگی با تومور جفت در آذرماه سال 85 به زایشگاه بیمارستان الزهرا (س) معرفی شد. بیمار به علت بزرگی بیش از حد شكم سونوگرافی گردید. بزرگی شکم در نتیجه‌ی كوریوآنژیومای جفت و پلی‌هیدرآمنیوس همراه با شروع علائم هیدروپس در جنین بود. بیمار خود به خود وارد جریان لیبر شد و زایمان واژینال انجام گردید. نوزاد با وزن 2250 گرم و آپگار 10 متولد شد؛ در حالی که جفت آن به وزن 1100 گرم و حاوی یك تومور با اندازه‌ی 6×11×8 سانتی‌متر بود. تومور به بخش آسیب‌شناسی ارسال و به عنوان تومور كوریوآنژیوما تشخیص داده شد.

واژگان کلیدی:

تومور جفت، هیدروپس جنین، پلی هیدرآمنیوس، كوریوآنژیوما


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.