دوره 30، شماره 204: هفته دوم آبان ماه 1391

تشخیص و درمان آنژین صدری پایدار مزمن: راهکار بالینی مراقبت اولیه

محمد ‌هاشمی, فاطمه ‌هادیزاده

چکیده


گروه‌های هدف: پزشکان عمومی

 

اهداف آموزشی

فراگیر باید در پایان مطالعه‌ی این خودآموز:

1-    تعریف آنژین صدری پایدار مزمن را بداند.

2-    تفاوت سندرم‌های حاد کرونری با آنژین پایدار مزمن را بداند.

3-    روش‌های بررسی و تشخیص آنژین صدری پایدار را فراگرفته باشد.

4-    درمان‌های دارویی آنژین صدری پایدار را بداند.

5-    درمان‌های دارویی لازم جهت بهبود پیش‌آگهی بیماران مبتلا به آن‍ژین صدری پایدار را فراگرفته باشد.

6-    توصیه‌هایی را که لازم است به بیمار ارائه شود، فراگرفته باشد.

7-    نحوه‌ی پیگیری بیمار مبتلا به آنژین صدری پایدار را بداند.

واژگان کلیدی: آنژین صدری، پایدار، راهکار بالینی، مزمن


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.