دوره 30، شماره 181: هفته سوم اردیبهشت ماه 1391

بررسی استفاده از داروهای گیاهی در خانه‌های سالمندان شهر اصفهان

زهره بختیاری

چکیده


مقدمه: سالمندان بیشترین جمعیتی هستند که به دلیل ابتلا به ناراحتی‌های مختلف، هم‌زمان از داروهای گوناگون استفاده می‌کنند و اغلب دچار تداخلات دارویی می‌شوند. از طرفی اکثر سالمندان به گیاهان دارویی اعتقاد زیاد دارند و جهت درمان بیماری‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. با توجه به کمتر بودن عوارض جانبی داروهای گیاهی و با توجه به این که سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان به گیاهان دارویی دسترسی ندارند و مصرف داروها تحت نظر پزشک است؛ هدف این مطالعه، بررسی استفاده از داروهای گیاهی و گیاه درمانی تحت نظر پزشک در این مراکز بود.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در آذر و دی ماه 1387 انجام شد. افراد مورد مطالعه پزشکان و پرستاران شاغل در خانه‌های سالمندان شهر اصفهان بودند. در زمان مطالعه، 10 خانه‌ی سالمندان (به صورت مرکز خصوصی و خیریه) در اصفهان فعالیت می‌کردند که محقق به این مکان‌ها مراجعه کرده، از پزشکان یا پرستاران مسؤول، سؤال نمود. مصاحبه‌ها به صورت باز بود و نظرات جمع‌آوری و تحلیل گردید.

یافته‌ها: 98 درصد از پزشکان و پرستاران شاغل در این مکان‌ها به طب مکمل و گیاه درمانی در خصوص این افراد اعتقاد نداشتند و در واقع داروهای شیمیایی را ترجیح می‌دادند؛ در حالی که به گفته‌ی همین افراد، سالمندان اعتقاد زیادی به این نوع درمان داشتند. داروهای گیاهی مورد استفاده در مراکز مورد مطالعه نیز اغلب موسیلیوم و سیلاکس برای رفع یبوست بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به عوارض جانبی برخی داروهای شیمیایی و تداخلات احتمالی آن‌ها پیشنهاد می‌شود پزشکانی با گرایش به طب سنتی و داشتن اطلاعات کافی در این زمینه در این مراکز نیز به کار گرفته شوند.

واژگان کلیدی: سالمند، خانه‌ی سالمند، داروهای گیاهی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.