دوره 30، شماره 190: هفته چهارم تیر ماه 1391

عوارض جانبی پالس‌تراپی کورتون در مولتیپل اسکلروز

وحید شایگان نژاد, فرشته اشتری, مهسا علینقیان, خدایار گلابچی

چکیده


مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز (Multiple sclerosis یا MS) یک بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی با تظاهرات و انواع گوناگون است. شایع‌ترین نوع این بیماری نوع عودکننده-بهبود‌یابنده است. پالس‌تراپی متیل پردنیزولون درمان انتخابی حملات عود آن است که مانند هر داروی دیگر عوارض جانبی خاص خود را دارد.

روش‌ها: مطالعه‌ی ما یک مطالعه‌‌ی توصیفی و از نوع گذشته نگر و آینده‌نگر بود. ٦٤ بیمار مبتلا به MS بر اساس کرایتریای Mc Donald انتخاب شدند. این بیماران در بیمارستان کاشانی تحت درمان پالس‌تراپی قرار گرفتند. سپس به مدت سه ماه پیگیری شدند. اطلاعات به وسیله‌ی گرفتن شرح حال، معاینه‌ی فیزیکی و پرسشنامه جمع‌آوری و ثبت شد.

یافته‌ها: نوع و درصد عوارض جانبی مینور و ماژور مشخص شدند. عوارض ماژور شامل هشت مورد آریتمی، سه مورد فشار خون و یک مورد نکروز آسپتیک بود. عوارض مینور نیز شامل تپش قلب در ٤٧ درصد از بیماران، دیس‌پپسی در ٣٤ درصد از آنان و بی‌خوابی در ٣٣ درصد بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد که یک رابطه‌ی مستقیم بین میزان و نوع عوارض جانبی با تعداد دفعات پالس‌تراپی و دوز کورتون وجود دارد. در عین حال نتایج مطالعه‌ی ما حاکی از آن بود که رابطه‌ایی میان میزان و نوع عوارض جانبی با سن، جنس و شاخص توده‌ی بدنی بیماران وجود ندارد.

واژگان کلیدی: عوارض جانبی، پالس‌تراپی، متیل پردنیزولون، حملات تشدید، مولتیپل اسکلروز


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.