دوره 30، شماره 193: هفته سوم مرداد ماه 1391

بررسی امکان‌سنجی تجویز رژیم Hyper-CVAD در بیماران مبتلا به لوکمی یا لنفوم حاد لنفوبلاستیک

صالح آزادبخت, فیروزه معین زاده, ولی الله مهرزاد, مژگان اعلم صمیمی, مهدی تذهیبی, فرزانه اشرفی

چکیده


مقدمه:در مطالعات قبلی میزان بهبودی کامل لوکمی لنفوبلاستیک حاد (Acute lymphocytic leukemia یا ALL) بالغین توسط رژیم
Hyper-CVAD حدود 90 درصد عنوان شده است. مطالعه‌ی حاضر امکان‌سنجی تجویز رژیم Hyper-CVAD و تعیین بهبودی کامل (CR یا Complete remission) را در بیماران مبتلا به ALL در بیمارستان سید‌الشهدای (ع) اصفهان بررسی کرده است.

روش‌ها:11 بیمار جدید تشخیص داده شده‌ی ALL، 8 دوره رژیم Hyper-CVAD را به طور متناوب همراه با حمایت فاکتور محرک گرانولوسیتی (Granulocyte colony-stimulating factor یا GCSF) و کموپروفیلاکسی داخل نخاعی دریافت کردند. سپس بیماران وارد درمان نگهدارنده‌ی شیمی‌درمانی شدند. میزان CR 2 و 4 هفته پس از اولین دوره‌ی شیمی‌درمانی بررسی شد.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 25 سال بود. در این مطالعه 9 بیمار (82 درصد) به فاز CR رفتند و 2 بیمار (22 درصد) عود داشتند. بقای کلی (Overall survival یا OS) شش و دوازده ماهه به ترتیب 91 و 80 درصد و بقای عاری از بیماری (Disease free survival یا DFS) شش و دوازده ماهه به ترتیب 91 و 60 درصد بود. با وجود تب و نوتروپنی در 88 درصد بیماران در فاز Induction هیچ مرگی دیده نشد.

نتیجه‌گیری:القا و تحکیم درمان با رژیم Hyper-CVAD در بیماران ALL امکان‌پذیر است و مرگ و میر پایین دارد.

واژگان کلیدی: لوسمی حاد لنفوپلاستیک، رژیم Hyper-CVAD، القای بهبودی

 


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.