دوره 30، شماره 208: هفته دوم آذر ماه 1391:1599-1610

بررسی مروری اثربخشی و ایمنی داروهای ضد عامل نكروز دهنده‌ی تومور (TNF) در درمان انواع آرتریت

مینا نجاتی, علیرضا اولیایی‌منش, شیلا دعایی, محمدرضا مبینی‌زاده, پریسا ابویی, هادی بیهقی

چکیده


مقدمه: سازمان جهانی بهداشت، شیوع انواع آرتریت را در سال 2003، 7/0 تا 01/4 در هر 1000 كودك گزارش كرده است. از این رو داروهای ضد عامل نكروز دهنده‌ی تومور (TNF یا Tumor necrosis factor) كه جهت كاهش دردهاى آزاردهنده و محدودیت‌هاى فیزیكى ناشى از اشكال مختلف التهاب در این بیماری استفاده می‌شوند، ار اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشند. این مطالعه با هدف اثبات فواید داروهای ضد TNF در بیماران مبتلا به آرتریت انجام شد.

روش‌ها: مطالعات نوع دوم كه اشكال مختلف داروهای بیولوژیك مورد استفاده در درمان آرتریت را بررسی كرده بودند،‌ جستجو شدند تا معیارهایی نظیر ایمنی، كارایی و هزینه- اثربخشی داروها بررسی شود. بانك اطلاعاتی Cochrane از سال‌های 2009 تا 2011 نیز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری با روش‌های كیفی انجام شد.

یافته‌ها: نتیجه‌ی اولیه‌ی جستجو با واژگان کلیدی مورد نظر، 34 مقاله بود كه بعد از حذف موارد غیر مرتبط یا تكراری، 12 مقاله بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده وارد مطالعه شدند. همه‌ی این مقالات بین سال‌های 2009 تا 2011 منتشر شده بودند و جهت بررسی در 3 گروه ایمنی، اثربخشی و ارزیابی اقتصادی دسته‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعات، ایمنی دارو‌های ضد TNF در درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید فعال مورد تأیید می‌باشد. با این حال عوارض طولانی مدت این داروها مانند فعال شدن عامل سل، عفونت‌های جدی و مشكلات حاد قلبی نیازمند به بررسی‌های بیشتر است. از طرفی دارو‌های ضد TNF به ویژه Etanercept در درمان آرتریت روماتویید،‌ آرتریت پسوریاتیک و پلاک پسوریازیس اثربخش شناخته شدند، ولی در مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی این داروها، به دلیل كمبود داده‌های اقتصادی، شواهد برای ارائه‌ی یك نتیجه‌ی مطمئن كافی نبود.

واژگان کلیدی: آرتریت روماتویید، داروهای ضد ضد عامل نكروز دهنده‌ی تومور (TNF)، Etanercept


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.