دوره 30، شماره 208: هفته دوم آذر ماه 1391:1550-1558

بررسی علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از درمان با طب سنتی ایرانی در شهر اصفهان

احمد محمودیان, پرستو گلشیری, گیتا رضائی, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: یکی از سؤالات درباره‌ی استفاده از طب مکمل و سنتی، کاربردها و اثربخشی آن است. به دلایل مختلف و زمینه‌ی فرهنگی مردم به این روش‌‌ها به خصوص طب سنتی ایرانی (Iranian traditional medicine یا ITM) گرایش دارند. یکی از راه‌های ارزیابی، بررسی رضایت مراجعه‌کنندگان می‌باشد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 256 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز ارائه ‌دهنده‌ی خدمات طب سنتی ایرانی در شهر اصفهان که بیش از 3 جلسه تحت درمان بودند، بررسی شدند. شکایات بیماران و رضایت آن‌ها در سه حیطه‌ی رضایت از روش، مهارت پزشکان و اثربخشی به وسیله‌ی پرسشنامه ارزیابی گردید.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 8/11 ± 9/37 سال بود و 2/65 درصد آن‌ها زن بودند. بیشترین علت مراجعه کمر درد (4/73 درصد) و بیشترین میزان بهبودی از نظر بیماران درمان لاغری (50 درصد) بود. استفاده از داروهای گیاهی و انجام حجامت بیشترین روش‌های موارد استفاده بود (84 درصد و 5/77 درصد). میانگین نمره‌ی رضایتمندی بیماران از روش طب سنتی ایرانی 48/3 ± 1/29 (از 40 نمره) )، عملکرد پزشک و هزینه‌ی درمان 77/6 ± 58/32 (از 45 نمره) و اثربخشی (بهبود علایم) 24/3 ± 8/34 (از 50 نمره) بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که میزان رضایت بیماران از طب سنتی مناسب بود. با سامان‌دهی و تحقیقات در این زمینه می‌توان رضایت بالاتری را کسب نمود. این روش را می‌توان برای علایمی که بهبودی داشته‌اند در کنار مراقبت‌های دیگر پزشکی پیشنهاد نمود.

واژگان کلیدی: طب سنتی ایرانی، طب مکمل و جایگزین، رضایتمندی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.