دوره 30، شماره 209: هفته سوم آذر ماه 1391:1662-1669

تشخیص گونه‌های کاندیدا در افراد مبتلا به واژینیت کاندیدایی و افراد سالم بر اساس علایم کلینیکی و پاراکلینیکی

پروین دهقان, محبوبه خرازی, مریم یزدانی, کامیار زمردیان, مصطفی چادگانی‌پور, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: عفونت‌های سیستم تناسلی از شایع‌ترین مشکلات بیماری‌های زنان هستند و واژینیت کاندیدایی دومین علت شایع عفونت واژن است که حدود 75 درصد زنان بالغ سالم در طول دوران باروری زندگی خود حداقل یک بار به آن دچار می‌شوند. مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی گونه‌های مخمرهای جدا شده از واژن در دو گروه زنان سالم و بیمار انجام گردید.

روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که در دو گروه افراد مشکوک به واژینیت کاندیدایی و افراد سالم مراجعه‌کننده به مطب‌های خصوصی شهر شیراز انجام گرفت. بعد از انجام معاینات بالینی نمونه‌گیری از ترشحات واژن افراد جهت انجام کشت، رنگ‌آمیزی گرم و همچنین تعیین pH انجام شد. تفکیک گونه‌ها بر اساس آزمایش‌های کروم ‌آگار و کلامیدوسپور انجام گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه 42 نفر (35 درصد) کشت قارچی مثبت داشتند. ترشحات واژن به عنوان شایع‌ترین علامت بالینی در 6/78 درصد افراد بیمار و پس از آن خارش (1/57 درصد)، سوزش (6/47 درصد) و درد ناحیه‌ی شکم (2/45 درصد) مشاهده گردید. شایع‌ترین گونه‌های جدا شده از بیماران شامل C.albicans (1/57 درصد)، C.parapsilosis (3/14 درصد)، C.glabrata (9/11 درصد) و C.krusei (5/9 درصد) بودند. همچنین از 1/7 درصد بیماران 2 گونه‌ی قارچ و از 21 فرد سالم نیز 5 گونه (8/23 درصد) C.albicans جدا گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که تنها یک سوم از مراجعین مشکوک به عفونت از طریق کشت به عنوان عفونت کاندیدایی شناخته شدند و با توجه به عدم دقت تشخیص‌های بالینی، آزمایشات پاراکلینیکی چون کشت در بیماران مشکوک توصیه می‌گردد.

واژگان کلیدی: کاندیدا، واژینیت، علایم، کلینیک


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.