مرداد 1388:299-306

فراوانی نسبی سندرم متابولیك و بررسی عوامل خطر آن در كودكان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی لنفوبلاستیك حاد

ناهید رئیسی, اسدالله فتحی پور, مهین هاشمی پور, آتوسا ادیبی, زیبا فرج زادگان, علیرضا معافی, عباسقلی امینی, امیر پویان طبیبی

چکیده


مقدمه: سندرم متابولیک یک عارضه‌ی دراز مدت در بهبود یافتگان از لوسمی لنفوپلاستیک حاد است و ریسک بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی شیوع سندرم متابولیک با اندازه‌گیری اجزای آن در این افراد طراحی گردید.
روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی و به ‌صورت مقطعی روی 55 نفر از افراد زیر 21 سال بهبود یافته از لوسمی لنفوبلاستیك حاد (Acute lymphoblastic leukemia) انجام شد که به ‌روش تصادفی ساده از مراجعین به درمانگاه الزهرا (س) و سید الشهدای اصفهان از مرداد تا بهمن 1386 انتخاب شدند. فشار‌خون و وزن و قد کلیه‌ی بیماران به‌روش کلاسیک اندازه‌گیری و با جداول استاندارد بر حسب جنس و سن مقایسه شد. نمونه‌ی خون بیماران برای بررسی قند، چربی و انسولین به آزمایشگاه فرستاده شد و اطلاعات در پرسشنامه‌ای ثبت گردید.
یافته ها: 20% افراد مورد مطالعه دارای سندرم متابولیک بودند که شیوع آن در پسران 3/30% و در دختران 5/4% به ‌دست آمد (019/0 = P). 9/38% گروه سنی 15-10 سال (03/0 =P ) و 4/71% افراد چاق )0001/0>(P مبتلا به این سندرم بودند. 100% افراد با فشارخون بالا (0001/0 > P)، 7/21% افراد با HDL-c کمتر از mg/dl 50 (466/0 =P ) و 30% کسانی که تری‌گلیسیرید بالای mg/dl100 داشتند (016/0 =P ) دارای این سندرم بودند. این سندرم در 50% افرادی که قند خون بالای mg/dl 110 داشتند نیز وجود داشت (11/0 =P ).
نتیجه گیری: بیماران بهبود یافته از ALL شانس بالاتری برای ابتلا به سندرم متابولیک دارند و چاقی مهمترین عامل خطر ابتلا به این سندرم می‌باشد؛ لازم است این بیماران به‌ منظور شناسایی زود هنگام عوامل خطر به طور مرتب پیگیری گردند تا بتوان به‌ موقع درمان و اقدامات لازم را برای پیشگیری از عوارض قلبی-عروقی اتخاذ نمود.
واژگان کلیدی: سندرم متابولیک، لوسمی لنفوبلاستیك حاد، کاهش مصرف کلی انرژی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.