مرداد 1388:351-352

اروماندیبولار دیستونیا

احمد چیت ساز

چکیده


اروماندیبولار دیستونیا یک دیستونی کانونی است که در آن یک سری از انواع حرکات غیر ارادی در ناحیه فک، لب‌ها و زبان رخ می‌دهد. این عارضه در افراد مسن شایعتر و حداکثر شیوع سنی آن 60 سالگی است. در زنان شایعتر است. شایعترین نوع حرکات عبارتند از باز شدن شدید دهان و فک، کشیده شدن لبها به عقب، اسپاسم عضلات پلاتیسما، بیرون آمدن غیر عادی زبان، فشرده شدن و قفل شدن فک و غنچه شدن لب‌ها.
الگوهای دیگر دیستونی عبارتند از انحراف فک به یک سمت و دندان قروچه. ممکن است اروماندیبولار اسپاسم همراه بلفارواسپاسم باشد که این حالت سندرم Meige یا دیستونی کرانیال نام دارد.
به دلیل این که خوردن و صحبت کردن موجب بر انگیختن دیستونی می‌شود، بیماران ممکن است دچار دیزآرتری و دیسفاژی گردند. تزریق توکسین بوتولینوم در درمان دیستونی کانونی مانند اروماندیبولار دیستونیا مفید است. توکسین در عضلات مستر، پتریگوئید و دیگر عضلات دارای فعالیت بیش از حد در ناحیه پایین صورت تزریق می‌گردد.
دیستونی اروماندیبولار ممکن است اساس ژنتیک داشته باشد و ممکن است یک افزایش متابولیسم در هسته‌های قاعده‌ای، مخچه و ناحیه حرکتی Supplementary قشر مغز در مکانیسم این بیماری دخیل باشد.
واژگان کلیدی: اروماندیبولار دیستونیا، دیستونی کرانیال، توکسین بوتولینوم

تمام متن:

Clip


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.