دوره 31، شماره 245: هفته سوم شهریور ماه 1392:1114-1123

ایجاد بانک تومور و چالش‌های آن

مجید خیراللهی, زهرا خلج, فاطمه ناظم‌الرعایا, سپیده دشتی, فریبرز خوروش, محمد کاظمی

چکیده


سرطان یک اختلال چند عاملی می‌باشد که بررسی آن‌ها نیازمند انجام مطالعات همه جانبه بر روی سلول‌ها، DNA، RNA و پروتئین‌های تومور می‌باشد. این نوع از مطالعات به نام Omics می‌باشند که شامل ژنومیکس و پروتئومیکس هستند. بانک تومور یک واژه است که به طور معمول برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده از بافت تازه در مقاصد تحقیقات زیست پزشکی سرطان استفاده می‌شود. اکثر بانک‌های تومور به جمع‌آوری نمونه‌هایی از بافت تومور می‌پردازند که نیازی به آن برای تشخیص‌های پاتولوژیک بعد از جراحی و برداشتن تومور نیست. این بافت اغلب به منظور یخ بستن به سرعت در نیتروژن مایع قرار داده می‌شود یا این که ممکن است در محلول‌های ثابت‌کننده نگهداری شود. اکثر مراکز سرطان دارای بانک توموری هستند که ذخیره‌سازی نمونه‌های توموری از بیمار و بافت سالم مجاور آن را انجام می‌دهند. تغییر در روش‌های تشخیص و شناسایی بیومارکرها نیازمند دسترسی به تعداد کافی از نمونه‌ها دارد و فراهم نمودن یک بانک از تومور‌ها یک قدم ضروری در این مورد است. سالیانه، ده‌ها و شاید صدها عمل جراحی در کشور ما انجام می‌شود که گنج بزرگی از سلول‌های سرطانی است و می‌توان با جمع‌آوری آن‌ها یک بانک تومور ایجاد نمود.

 


واژگان کلیدی


بانک تومور؛ چالش‌ها؛ سرطان؛ بیومارکر

تمام متن:

PDF

مراجع


Popescu I, Stroescu C, Dumitrascu T, Herlea V, Paslaru L, Lazar V, et al. Digestive tumor bank protocol: from surgical specimens to genomic studies of digestive cancers. Chirurgia (Bucur ) 2006; 101(5): 471-5.

Hidalgo OD, Entrena NR. Tumor banks for genomic and proteomic research. Rev Oncol J 2004; 6(6): 381-90.

Oosterhuis JW, Coebergh JW, van Veen EB. Tumour banks: well-guarded treasures in the interest of patients. Nat Rev Cancer 2003; 3(1): 73-7.

Yu YY, Zhu ZG. Significance of biological resource collection and tumor tissue bank creation. World J Gastrointest Oncol 2010; 2(1): 5-8.

Mari Lowe Center for Comparative Oncology Research. The PennVet tumor tissue bank (PennVet TTB) [Online] 2013; Available from: URL: http://research.vet.upenn.edu/marilowe/TranslationalResearch/TumorBank/tabid/2034/Default.aspx.

Qualman SJ, France M, Grizzle WE, LiVolsi VA, Moskaluk CA, Ramirez NC, et al. Establishing a tumour bank: banking, informatics and ethics. Br J Cancer 2004; 90(6): 1115-9.

Morente MM, Alonso S. Current challenges of human tumour banking. Hematol Oncol 2005; 23(2): 54-6.

Budimir D, Polasek O, Marusic A, Kolcic I, Zemunik T, Boraska V, et al. Ethical aspects of human biobanks: a systematic review. Croat Med J 2011; 52(3): 262-79.




Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.