دوره 31، شماره 244: هفته دوم شهریور ماه 1392:1073-1076

مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر

مهدی فتاحی بافقی, سید سعید اشراقی, معصومه رسولی نسب, شادی حبیب‌نیا, پروین حیدریه

چکیده


سردبیر محترم مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهان

با سلام و احترام

مقاله‌ی چاپ‌شده در مجله‌ی علمی منسوب به جناب‌عالی (سال سی و یکم/ شماره‌ی 230/ هفته‌ی چهارم اردیبهشت ماه 1392) تحت عنوان: «جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی»، به نظر می‌رسد دارای اشکالاتی است که در صورت رفع نشدن محققانی که تمایل داشته باشند در آینده از آن مقاله استفاده نمایند دچار خطا خواهند شد.

توضیح مسأله: همان گونه که مطلع هستید نوکاردیا یک باکتری رشته‌ای هوازی گرم مثبت، Partially acid-fast و غیر متحرک می‌باشد (2-1). این باکتری كه در محیط پراكنده است قادر است از طریق پوست یا استنشاق وارد بدن میزبان مناسب شود و عفونت‌های پوستی، ریوی و گاهی مغزی ایجاد نماید (3)....

تمام متن:

PDF

مراجع


Eshraghi SS. Molecular typing of Nocardia species. J Med Bacteriol 2012; 1(1): 38-45.

Eshraghi S, Amin M. Nocardia asteroides complex in patient with symptomatic pulmonary nocardiosis in a patient with bronchiectasis. Iran J Public Health 2001; 30(3-4): 99-102.

Brown-Elliott BA, Brown JM, Conville PS, Wallace RJ, Jr. Clinical and laboratory features of the Nocardia spp. based on current molecular taxonomy. Clin Microbiol Rev 2006; 19(2): 259-82.

Garrett MA, Holmes HT, Nolte FS. Selective buffered charcoal-yeast extract medium for isolation of nocardiae from mixed cultures. J Clin Microbiol 1992; 30(7): 1891-2.

Shawar RM, Moore DG, LaRocco MT. Cultivation of Nocardia spp. on chemically defined media for selective recovery of isolates from clinical specimens. J Clin Microbiol 1990; 28(3): 508-12.

Singh M, Sandhu RS, Randhawa HS. Comparison of paraffin baiting and conventional culture techniques for isolation of Nocardia asteroides from sputum. J Clin Microbiol 1987; 25(1): 176-7.

Mishra SK, Randhawa HS. Application of paraffin bait technique to the isolation of Nocardia asteroides from clinical specimens. Appl Microbiol 1969; 18(4): 686-7.

Gordon RE, Hagan WA. A study of some acid-fast actinomycetes from soil with special reference to pathogenicity for animals. J Infect Dis 1936;59(2): 200-6.

Khan ZU, Neil L, Chandy R, Chugh TD, Al-Sayer H, Provost F, et al. Nocardia asteroides in the soil of Kuwait. Mycopathologia 1997; 137(3): 159-63.

Portaels F. Isolation and distribution of Nocardiae in the Bas-Zaire. Ann Soc Belg Med Trop 1976; 56(2): 73-83. [In French].

Gugnani HC, Unaogu IC, Emeruwa CN. Incidence of pulmonary infection due to Nocardia species in Nigeria. Mycoses 1991; 34(7-8): 359-61.

Ollar RA. A paraffin baiting technique that enables a direct microscopic view of "in situ" morphology of Nocardia asteroides with the acid-fast or fluorescence staining procedures. Zentralbl Bakteriol Orig A 1976; 234(1): 81-90.

Garcia Rodriguez JA, Martin LF, Villar Galan JL. Pulmonary nocardiosis. A case report (author's transl). Med Clin (Barc ) 1979; 73(2): 73-6. [In Spanish].

Shojaei H, Hashemi A, Heidarieh P, Eshraghi S, Khosravi AR, Daei NA. Clinical isolation of Nocardia cyriacigeorgica from patients with various clinical manifestations, the first report from Iran. Med Mycol J 2011; 52(1): 39-43.




Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.