دوره 32، شماره 282: هفته سوم خرداد ماه 1393:544-549

گزارش یک مورد کیست آدنوکارسینوم پاپیلری پانکراس

بیتا شهباززادگان, ایرج فیضی, مهدی صمدزاده, یوسف شفائی

چکیده


مقدمه: كیست‌های ساده‌ی پانكراس از انواع كمپلكس كوچك‌ترند و بیشتر در نواحی دیستال پانكراس قرار دارند. تومور پاپیلری جامد و کیستیک پانكراس یك نئوپلاسم نادر است که در کودکان و افراد مسن نادرتر است و اغلب در دختران و زنان جوان دیده می‌شود.

گزارش مورد: بیمار خانمی 40 ساله با سابقه‌ی 5 ساله‌ی درد سر دل بود که طی این مدت بارها به پزشک مراجعه کرده بود. بیمار پس از معاینه‌ی بالینی جهت پانکراتیت سیستکتومی کاندیدای جراحی شد و با بیهوشی عمومی تحت عمل جراحی پانکراتکتومی قرار گرفت. پیگیری بیمار بعد از عمل نیز ادامه داشت.

نتیجه‌گیری: تومور پاپیلری جامد و سیستیك پانكراس یك نئوپلاسم نادر و اغلب خوش‌خیم با منشأ ناشناخته است. تظاهر آن با درد مبهم شكم می‌باشد. سونوگرافی، MRI (Magnetic resonance imaging) و CT-scan (Computerized tomography) به تشخیص قبل از جراحی كمك می كنند. جراحی درمان انتخابی است و تشخیص قطعی با هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی می‌باشد.


واژگان کلیدی


کیست پانکراس؛ پاپیلری؛ موسینوس

تمام متن:

PDF

مراجع


Petrakis I, Vrachassotakis N, Kogerakis N, Hatzidakis A, Zoras O, Chalkiadakis G. Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: report of a case after a 10-year follow-up and review of the literature. Pancreatology 2001; 1(2): 123-8.

Ostadian N, Mirrokni SM, Noorzadeh M. Enucleation of a large true cyst in the head of pancreas instead of Whipple procedure in an 8-year old boy: a case report. Tehran Univ Med J 2011; 68(11): 686-90. [In Persian].

Kimura W, Nagai H, Kuroda A, Muto T, Esaki Y. Analysis of small cystic lesions of the pancreas. Int J Pancreatol 1995; 18(3): 197-206.

Hormozdi M, Rakhshani N, Sedighi A, Atef vahid A, Eram Sh. Solid and cystic papillary epithelial neoplasm of pancreas: the report of 2 cases. Razi j Med Sci 2006: 13 (50): 205-8. [In Persian].

Bergin D, Ho LM, Jowell PS, Pappas TN, Paulson EK. Simple pancreatic cysts: CT and endosonographic appearances. AJR Am J Roentgenol 2002; 178(4): 837-40.

Tien YW, Hu RH, Hung JS, Wang HP, Lee PH. Noninvasive pancreatic cystic neoplasms can be safely and effectively treated by limited pancreatectomy. Ann Surg Oncol 2008; 15(1): 193-8.

Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Pollock RE. Schwartz's principles of surgery. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005.

Fiamingo P, Veroux M, Gringeri E, Mencarelli R, Veroux P, Madia C, et al. True solitary pancreatic cyst in an adult: report of a case. Surg Today 2005; 35(11): 979-83.

Cioffi U, De Simone M, Santambrogio R, Fortis D, Ferrero S, Ciulla MM, et al. Laparoscopic enucleation of solitary true pancreatic cyst in an adult. J Gastrointest Surg 2003; 7(7): 921-4.

Caillot JL, Rongieras F, Voiglio E, Isaac S, Neidhardt JP. A new case of congenital cyst of the pancreas. Hepatogastroenterology 2000; 47(34): 916-8.

Carboni F, Lepiane P, Santoro R, Lorusso R, Mancini R, Proposito D, et al. Cystic pancreatic neoplasms: 12-year surgical experience. J Exp Clin Cancer Res 2006; 25(2): 167-75.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.