دوره 31، شماره 268: هفته دوم اسفند ماه 1392:2250-2256

سندرم Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels (HELLP) در یک حاملگی تک قلویی عارضه‌دار شده با واکنش لوتئینی شدید؛ گزارش مورد

فرحناز مردانیان, علی محمد طایف نیا, مرضیه رضایی, فرحناز رضائی

چکیده


مقدمه: واکنش شدید لوتئین (HL یا Hyperreactioluteinalis) حالت نادری در بارداری طبیعی است که با بزرگی دو طرفه و به ندرت یک طرفه‌ی تخمدان‌ها همراه با کیست‌های متعدد تکا-لوتئینی مشخص می‌شود که اغلب ناشی از سطوح بالای HCG (Human chorionic gonadotropin) و شرایط هیپرآندروژنیک است. بیشتر این بیماران در طول دوران حاملگی، نیازمند مداخلات جراحی جهت رد کردن بدخیمی یا وقوع علایم و نشانه‌های شکم حاد می‌باشند؛ اما در صورت تشخیص دقیق آن با روش‌های آزمایشگاهی و MRI (Magnetic resonance imaging)، می‌توان از انجام مداخلات جراحی غیر ضروری جلوگیری کرد.

گزارش مورد: بیمار خانم باردار 27 ساله‌ای با سن حاملگی 27 هفته بود که با درد شکم مراجعه کرده بود و در سونوگرافی وی کیست‌های دو طرفه و متعدد تخمدان گزارش شده بود. در بررسی‌های انجام شده شواهدی به نفع سندرم (Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels) HELLP داشتند.

نتیجه‌گیری: توصیف این مورد می‌تواند مطرح کننده‌ی این فرضیه باشد که وقوع HL در طی بارداری، شاید پیشگویی کننده‌ی وقوع پره‌اکلامپسی یا سندرم HELLP باشد و تشخیص HL بتواند به یافتن علل زمینه‌ای پره‌اکلامپسی کمک کند.


واژگان کلیدی


پره‌اکلامپسی؛ سندرم Hemolysis؛ elevated liver enzyme levels, and low platelet levels؛ واکنش شدید لوتئینی

تمام متن:

PDF

مراجع


Bradshaw KD, Santos-Ramos R, Rawlins SC, MacDonald PC, Parker CR, Jr. Endocrine studies in a pregnancy complicated by ovarian theca lutein cysts and hyperreactio luteinalis. Obstet Gynecol 1986; 67(3 Suppl): 66S-9S.

Muechler EK, Fichter J, Zongrone J. Human chorionic gonadotropin, estriol, and testosterone changes in two pregnancies with hyperreactio luteinalis. Am J Obstet Gynecol 1987; 157(5): 1126-8.

Takeda T, Minekawa R, Makino M, Sugiyama T, Murata Y, Suehara N. Hyperreactio luteinalis associated with severe twin-to-twin transfusion syndrome. Gynecol Obstet Invest 2002; 53(4): 243-6.

Onodera N, Kishi I, Tamaoka Y, Yamazaki K, Kamei K. A case of recurrent hyperreactio luteinalis. Am J Obstet Gynecol 2008; 198(5): e9-10.

Angioni S, Portoghese E, Milano F, Melis GB, Fulghesu AM. Hirsutism and hyperandrogenism associated with hyperreactio luteinalis in a singleton pregnancy: a case report. Gynecol Endocrinol 2007; 23(5): 248-51.

Gatongi DK, Madhvi G, Tydeman G, Hasan A. A case of hyperreactio luteinalis presenting with eclampsia. J Obstet Gynaecol 2006; 26(5): 465-7.

Bidus MA, Ries A, Magann EF, Martin JN. Markedly elevated beta-hCG levels in a normal singleton gestation with hyperreactio luteinalis. Obstet Gynecol 2002; 99(5 Pt 2): 958-61.

Abe T, Ono S, Igarashi M, Akira S, Watanabe A, Takeshita T. Conservative management of hyperreactio luteinalis: a case report. J Nippon Med Sch 2011; 78(4): 241-5.

Atis A, Cifci F, Aydin Y, Ozdemir G, Goker N. Hyperreactio luteinalis with preeclampsia. J Emerg Trauma Shock 2010; 3(3): 298.

Simsek Y, Celen S, Ustun Y, Danisman N, Bayramoglu H. Severe preeclampsia and fetal virilization in a spontaneous singleton pregnancy complicated by hyperreactio luteinalis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012; 16(1): 118-21.

Grgic O, Radakovic B, Barisic D. Hyperreactio luteinalis could be a risk factor for development of HELLP syndrome: case report. Fertil Steril 2008; 90(5): 2008-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.