دوره 32، شماره 317: هفته دوم اسفند ماه 1393:2343-2348

میلیوم كلو ئید

امیر حسین سیادت, فاطمه مختاری, محمد علی نیلفروش زاده

چکیده


مقدمه: میلیوم كلوئید یك وضعیت نادر پوستی با حداقل سه نوع متمایز است. از نظر بالینی، بیماری با ظهور پاپول‌های گسترده، نیمه شفاف و مایل به رنگ زرد و یا پلاك‌های تشكیل شده بر روی پوست آفتاب دیده، و از نظر بافت شناسی، با شناسایی كلوئید در ناحیه‌ی پاپیلای درم قابل تشخیص است.

معرفی بیمار: بیمار مردی بود با پاپول‌های كوچك و متعدد بر روی پشت دست‌ها كه بیماری میلیوم كلوئید توسط پاتولوژیست برای وی تأیید شده بود. میلیوم كلوئید اغلب در بیماران با پوست روشن مشاهده می‌شود و بدون تغییر باقی می‌ماند. اما این بیمار، پوست به نسبت تیره از نوع Fitzpatrick skin type III داشت و ضایعات او در تابستان افزایش و در زمستان كاهش پیدا می‌كرد.

نتیجه‌گیری: این مورد، تأكیدی بر رابطه‌ی نزدیك بین قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب و ابتلا به میلیوم كلوئید در بزرگ‌سالان است.

 


واژگان کلیدی


Adult; Biopsy; Colloid; Milium; Hand; Male; Skin disease; Pathology

تمام متن:

PDF

مراجع


Ammirati CT, Giancola JM, Hruza GJ. Adult-onset facial colloid milium successfully treated with the long-pulsed Er: YAG laser. Dermatol Surg 2002; 28(3): 215-9.

Innocenzi D, Barduagni F, Cerio R, Wolter M. UV-induced colloid milium. Clin Exp Dermatol 1993; 18(4): 347-50.

Kobayashi H, Hashimoto K. Colloid and elastic fibre: ultrastructural study on the histogenesis of colloid milium. J Cutan Pathol 1983; 10(2): 111-22.

Lim C, Li M. Colloid milium arising on a non-sun-exposed area in an adult. Australas J Dermatol 2006; 47(2): 137-8.

Hashimoto K, Miller F, Bereston ES. Colloid milium. Histochemical and electron microscopic studies. Arch Dermatol 1972; 105(5): 684-94.

Dummer R, Laetsch B, Stutz S, Scharer L. Elastosis colloidalis conglomerata (adult colloid milium, paracolloid of the skin): a maximal manifestation of actinic elastosis? Eur J Dermatol 2006; 16(2): 163-6.

Findlay GH, Morrison JG, Simson IW. Exogenous ochronosis and pigmented colloid milium from hydroquinone bleaching creams. Br J Dermatol 1975; 93(6): 613-22.

Muscardin LM, Bellocci M, Balus L. Papuloverrucous colloid milium: an occupational variant. Br J Dermatol 2000; 143(4): 884-7.

Handfield-Jones SE, Atherton DJ, Black MM, Hashimoto K, McKee PH. Juvenile colloid milium: clinical, histological and ultrastructural features. J Cutan Pathol 1992; 19(5): 434-8.

Chowdhury MM, Blackford S, Williams S. Juvenile colloid milium associated with ligneous conjunctivitis: report of a case and review of the literature. Clin Exp Dermatol 2000; 25(2): 138-40.

Hashimoto K, Kumakiri M. Colloid-amyloid bodies in PUVA-treated human psoriatic patients. J Invest Dermatol 1979; 72(2): 70-80.

Muzaffar W, Dar NR, Malik AM. Colloid milium of the upper eyelid margins: a rare presentation. Ophthalmology 2002; 109(10): 1944-6.

Hashimoto K, Black M. Colloid milium: a final degeneration product of actinic elastoid. J Cutan Pathol 1985; 12(2): 147-56.

Lewis AT, Le EH, Quan LT, Krishnan B, Schulmeier J, Hsu S. Unilateral colloid milium of the arm. J Am Acad Dermatol 2002; 46(2 Suppl Case Reports): S5-S7.

Apfelberg DB, Druker D, Spence B, Maser MR, Lash H. Treatment of colloid milium of the hand by dermabrasion. J Hand Surg Am 1978; 3(1): 98-100.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.