دوره 39، شماره 633: هفته اول مهر ماه 1400

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی شماره صفحه: 504-511
بهنوش محمدی جزی , ارشیا محمدی
چکیده (89 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری شماره صفحه: 512-517
بهرام بی‌باک , حسن پاهنگ , منوچهر تیموری , مهران وطنچیان یزدی
چکیده (44 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML
بررسی سیر تغییرات شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی برای درمان صرع شماره صفحه: 518-525
هاجر براتیان , مجید برکتین , امراله ابراهیمی , مجتبی انصاری شهیدی , جعفر مهوری
چکیده (48 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML