پاییز 1385

پاییز 1385

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس
مينو اديب, فخري نوايي, زهرا بخشياني, فرشته صاحب فصول, اكبر توكلي, وجيهه استادي
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML
بررسی اپیدمیولوژیك پنج ساله لیشمانیازیس جلدی در ایران (1384–1380
عمید اطهری, ناهید جلال لو
چکیده (162 مشاهده)     |     متن کامل PDF (470 دریافت)     |     XML
مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان
شهلا وزیری اسفرجانی, لیدا اصغری نژاد
چکیده (116 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1391 دریافت)     |     XML
بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند
سید عباس طباطبایی, سید مظفر هاشمی, محمود كبیری, محمد یزدانی, شهرام طاهری, مهرداد حسین پور, وحید گهریان
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1009 دریافت)     |     XML
فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول
رسول محمدی, محمد حسین یادگاری, فریبرز معطر, معصومه شمس
چکیده (253 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
بررسی‌ تغییرات كورتیزول‌ و تری‌گلیسرید خون در ورزشكاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و مقایسة‌ آن‌ با گروه‌ شاهد
عباس كرباسیان, نازیلا كساییان
چکیده (71 مشاهده)     |     متن کامل PDF (39 دریافت)     |     XML
بررسی پاسخ درمانی بیماران ویتیلیگو به لوامیزول و كلوبتازول و
مهسا ناصری
چکیده (3051 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
اثر آلودگی صوتی بریادگیری احترازی غیر فعال و اندازه هیپوکامپوس رت
عبدالرضا صباحی, محمد حسینی شریف آباد
چکیده (77 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت)     |     XML
بررسی میزان بهبود Carhart Notch پس از جراحی استخوان ركابی
منوچهر امیری دوان, مهدی سنبلستان, حمید رضا حسنانی, حمید رضا ابطحی
چکیده (168 مشاهده)     |     متن کامل PDF (96 دریافت)     |     XML
اثر اسیدآسكوربیك بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده
غلامرضا دشتی, زین العابدین بهدادی پور, محمد مردانی, علی فرزان, پرویز واحدی
چکیده (51 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
بررسی كاركردهای اجرایی درمبتلایان به سندرم توره با و بدون
مژگان كار احمدی, زهرا شهریور
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
آیا پروپوفل استفاده شده به روش استریل در محیط اتاق عمل با گذشت زمان
سید جلال هاشمی, حسنعلی سلطانی, مرضیه پریشانی
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (305 دریافت)     |     XML
تبادل گاز و تستهای عملکرد ریه در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر
بابك امرا, بیژن ایرج, زهرا سید بنكدار, حمید صانعی, محمد گلشن
چکیده (137 مشاهده)     |     متن کامل PDF (243 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی عفونتهای قارچی گوش خارجی
محمود بلوچی, نظام الدین برجیس, احمد رضا اخوت
چکیده (1370 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1352 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یك مورد نادر دیسفاژی به علت بیماری forestier یا DISH
ناصر شرف الدین زاده, مجید كیهانی فرد
چکیده (444 مشاهده)     |     متن کامل PDF (300 دریافت)     |     XML