دوره 29، شماره 170: هفته دوم اسفند ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی ارزش اخباری مثبت هر یک از موارد مشکوک گزارش شده در ماموگرافی استاندارد بر اساس تطابق با یافته‌های حاصل از ماموگرافی موضعی شماره صفحه: 2628-2632
آتوسا ادیبی , مرجان عمادی
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML
تمایز و بررسی سلول‌ها‌ی‌ دندریتیک مشتق از مونوسیت تحت تأثیر مایع رویی سلول‌ها‌ی‌ اندوتلیال و عوامل بلوغ شماره صفحه: 2633-2643
کیکاوس غلامی , وحید نجاتی , نوروز دلیرژ , معصومه اسدی , میثم گنجی بخش
چکیده (1149 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
تأثیر هیأت امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی بر هزینه‌های نظام سلامت شماره صفحه: 2644-2652
سعید معنوی , سعیده باباشاهی , علی اکبری ساری
چکیده (660 مشاهده)     |     متن کامل PDF (204 دریافت)     |     XML
لپتین به واسطه‌ی افزایش سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیالی موجب افزایش رشد تومور ملانوما می‌گردد شماره صفحه: 2653-2661
شقایق حق جوی جوانمرد , مهدی خورشیدی بهزادی , فاطمه سادات امجدی , مجید خزاعی , حمید زرکش اصفهانی
چکیده (116 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
تغییرات در گشتاور نیرو و نوسانات الکترومایوگرافی فلکسورهای عضله‌ی بازوی انسان پس از تمرین اکسنتریک حاد شماره صفحه: 2662-2671
مهدی کارگرفرد , آنتونی شیلد
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (519 دریافت)     |     XML
نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته شماره صفحه: 2672-2686
غلامرضا قاسمی تودشکچویی , علیرضا یوسفی , علیرضا صنعتی , علی موحد
چکیده (294 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر مصرف خوراكی دو دوز داروی دوكسپین قبل از عمل بر شدت درد بعد از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد شماره صفحه: 2687-2692
حمید سریزدی , سعید عباسی , مهیار یوسفی
چکیده (172 مشاهده)     |     متن کامل PDF (163 دریافت)     |     XML
اثرات تزریق داخل وریدی كاندیدا آلبیكنس بر شمارش مطلق و افتراقی سلول‌های طحالی و الگوی الكتروفورتیكی لیزات آن‌ها در موش‌های BALB/c شماره صفحه: 2693-2704
محمدرضا شكوه امیری , محمد حسین یادگاری , زهیر محمد حسن
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی بعد از درمان با آنتراسیکلین‌ها در کودکان شماره صفحه: 2705-2714
حمید آموزگار , محمدرضا قزلقارشی , سهیلا زارعی‌فر
چکیده (95 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML
بررسی کاربرد تشخیصی آنتی‌ژن غشای اپی‌تلیال در افتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های حفرات سروزی شماره صفحه: 2715-2721
نوشین افشار مقدم , پروین محزونی , علیرضا رحمانی , عاطفه خالدی
چکیده (159 مشاهده)     |     متن کامل PDF (135 دریافت)     |     XML