دوره 29، شماره 174: ویژه نامه (مهندسی پزشکی) 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی‌‌درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف شماره صفحه: 3117-3126
علی غفاری , کیانوش عزیزی , محمدرضا امینی
چکیده (1694 مشاهده)     |     متن کامل PDF (438 دریافت)     |     XML
تشخیص زودهنگام ایسكمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی شماره صفحه: 3127-3136
مجید وفایی زاده , عباس عرفانیان امیدوار , عباس فروتن
چکیده (2432 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML
پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه در راستای ارایه‌ی معیاری جهت تشخیص بیماری انسدادی ریوی شماره صفحه: 3137-3143
محمدپارسا حسینی , حمید سلطانیان زاده , شهرام اخلاقپور
چکیده (1489 مشاهده)     |     متن کامل PDF (88 دریافت)     |     XML
تعیین نیرو در کاراندازهای عضله ‌تاندون مختلف با استفاده از شبکه‌ی عصبی شماره صفحه: 3144-3153
محسن صادقی مهر , داود نادری , مصباح‌الرضا شریفی
چکیده (118 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
محاسبه‌ی الاستیسیته‌ی حجمی جهت تعیین میزان تاثیر دیابت بر روی تصلب شریان شماره صفحه: 3154-3159
سید مرتضی سیدپور , محمد پاچناری , منصور علیزاده
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (199 دریافت)     |     XML
انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD شماره صفحه: 3160-3167
وحید ابوطالبی , محمدتقی صادقی , سمیه نوشادی
چکیده (166 مشاهده)     |     متن کامل PDF (89 دریافت)     |     XML
مدل‌سازی دینامیکی نانومنیپولیشن دو بعدی نانوذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی (AFM) در محیط مایع و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی در آن شماره صفحه: 3168-3177
محرم حبیب نژاد کورایم , منیژه ذاکری , علی متقی
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML
کنترل لغزشی ترمینال حرکت مفصل مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه‌ی نخاعی شماره صفحه: 3178-3185
وهاب نکوکار , عباس عرفانیان امیدوار
چکیده (121 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی شماره صفحه: 3186-3193
مصطفی رستمی , مائده رنجبر
چکیده (89 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان شماره صفحه: 3194-3201
سمیرا عباسی , مجید محمد بیگی
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (227 دریافت)     |     XML
تشخیص نقاط شاخص سیگنال الکتریکی قلب به صورت بلادرنگ شماره صفحه: 3202-3210
امیرحسین کیوان‌پور , محمدرضا یزدچی , ریحانه سادات دانشمند , امید خوش نیت آرام
چکیده (176 مشاهده)     |     متن کامل PDF (169 دریافت)     |     XML
استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی شماره صفحه: 3211-3220
شهروز گشمرد , علیرضا مهری دهنوی , حسین ربانی
چکیده (194 مشاهده)     |     متن کامل PDF (276 دریافت)     |     XML
بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت شماره صفحه: 3221-3231
محسن رادمهر , سعید کرباسی , مرتضی صادقی , سعید نوری خراسانی , عباس سعادت
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (343 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی ساختاری هیدروكسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده شماره صفحه: 3232-3239
محمدرضا فروغی , بهمن نصیری‌تبریزی , سعید كرباسی , رضا ابراهیمی‌كهریزسنگی
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1191 دریافت)     |     XML
نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت شماره صفحه: 3240-3250
فرهاد رحیمی , حسین ربانی , سعید کرمانی
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (213 دریافت)     |     XML
تحلیل و مدل‌سازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه‌های قرمز (خونکافت مکانیکی) شماره صفحه: 3251-3257
امیر امیدوار , حسن خالقی , الهام امینی
چکیده (643 مشاهده)     |     متن کامل PDF (238 دریافت)     |     XML