دوره 29، شماره 174: ویژه نامه (مهندسی پزشکی) 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی‌‌درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف شماره صفحه: 3117-3126
علی غفاری, کیانوش عزیزی, محمدرضا امینی
چکیده (1509 مشاهده)     |     متن کامل PDF (409 دریافت)     |     XML
تشخیص زودهنگام ایسكمی با استفاده از سیگنال تغییرات ضربان قلب و شبکه‌های عصبی احتمالی بازگشتی شماره صفحه: 3127-3136
مجید وفایی زاده, عباس عرفانیان امیدوار, عباس فروتن
چکیده (2230 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه در راستای ارایه‌ی معیاری جهت تشخیص بیماری انسدادی ریوی شماره صفحه: 3137-3143
محمدپارسا حسینی, حمید سلطانیان زاده, شهرام اخلاقپور
چکیده (576 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML
تعیین نیرو در کاراندازهای عضله ‌تاندون مختلف با استفاده از شبکه‌ی عصبی شماره صفحه: 3144-3153
محسن صادقی مهر, داود نادری, مصباح‌الرضا شریفی
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
محاسبه‌ی الاستیسیته‌ی حجمی جهت تعیین میزان تاثیر دیابت بر روی تصلب شریان شماره صفحه: 3154-3159
سید مرتضی سیدپور, محمد پاچناری, منصور علیزاده
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (186 دریافت)     |     XML
انتخاب یک فضای ویژگی بهینه در تفکیک فعالیت‌های ذهنی بر پایه‌ی الگوریتم EMD شماره صفحه: 3160-3167
وحید ابوطالبی, محمدتقی صادقی, سمیه نوشادی
چکیده (131 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML
مدل‌سازی دینامیکی نانومنیپولیشن دو بعدی نانوذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی (AFM) در محیط مایع و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی در آن شماره صفحه: 3168-3177
محرم حبیب نژاد کورایم, منیژه ذاکری, علی متقی
چکیده (78 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت)     |     XML
کنترل لغزشی ترمینال حرکت مفصل مچ پا با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه‌ی نخاعی شماره صفحه: 3178-3185
وهاب نکوکار, عباس عرفانیان امیدوار
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی شماره صفحه: 3186-3193
مصطفی رستمی, مائده رنجبر
چکیده (71 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
پیش‌بینی مقاومت دارویی ویروس HIV با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان شماره صفحه: 3194-3201
سمیرا عباسی, مجید محمد بیگی
چکیده (123 مشاهده)     |     متن کامل PDF (214 دریافت)     |     XML
تشخیص نقاط شاخص سیگنال الکتریکی قلب به صورت بلادرنگ شماره صفحه: 3202-3210
امیرحسین کیوان‌پور, محمدرضا یزدچی, ریحانه سادات دانشمند, امید خوش نیت آرام
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (145 دریافت)     |     XML
استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی شماره صفحه: 3211-3220
شهروز گشمرد, علیرضا مهری دهنوی, حسین ربانی
چکیده (169 مشاهده)     |     متن کامل PDF (269 دریافت)     |     XML
بررسی مورفولوژی و تخریب داربست نانوکامپوزیتی پلی(هیدروکسی‌بوتیرات)/ نانوهیدروکسی‌آپاتیت (PHB/nHA) مورد استفاده در مهندسی بافت شماره صفحه: 3221-3231
محسن رادمهر, سعید کرباسی, مرتضی صادقی, سعید نوری خراسانی, عباس سعادت
چکیده (113 مشاهده)     |     متن کامل PDF (320 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی ساختاری هیدروكسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده شماره صفحه: 3232-3239
محمدرضا فروغی, بهمن نصیری‌تبریزی, سعید كرباسی, رضا ابراهیمی‌كهریزسنگی
چکیده (56 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1070 دریافت)     |     XML
نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت شماره صفحه: 3240-3250
فرهاد رحیمی, حسین ربانی, سعید کرمانی
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (202 دریافت)     |     XML
تحلیل و مدل‌سازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه‌های قرمز (خونکافت مکانیکی) شماره صفحه: 3251-3257
امیر امیدوار, حسن خالقی, الهام امینی
چکیده (577 مشاهده)     |     متن کامل PDF (181 دریافت)     |     XML