دوره 30، شماره 219: هفته اول اسفند ماه 1391

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تزریق لیدوکایین بر درد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور شماره صفحه: 2291-2298
اکبر پیرزاده , محمد علیمحمدی , سوره علاف اکبری , خاطره عیسی زاده‌فر , مسعود انتظاری اصل
چکیده (869 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک شماره صفحه: 2299-2309
حماسه تواهن , مجید قاسمی , رسول نوروزی , هاجر معمار , مصطفی شریف‌خواه
چکیده (468 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
بررسی نقش انتقال اخیر عفونت و عود مجدد عفونت نهفته‌ی ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مسلول به روش IS6110-RFLP و DR-RFLP شماره صفحه: 2310-2323
بهنام رفیعی , علی اصغر فرازی , داود صادقی , سپیده غنی , محمد محمد طاهری , احمد سخراوی , روح‌اله کشاورز , کیوان تدین , نادر مصوری
چکیده (510 مشاهده)     |     متن کامل PDF (107 دریافت)     |     XML
بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی‌درمانی: فاز تأخیری شماره صفحه: 2324-2332
سید میثم ابراهیمی , زهره پارسا یکتا , علیرضا نیکبخت نصرآبادی , سید مصطفی حسینی , صنمبر صدیقی , محمد حسین صالحی سورمقی
چکیده (389 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
تشخیص باكتری‌های اشریشیا کلی، شیگلا دیسانتری و سالمونلا انتریکا با استفاده از آنالیز ژن 23S rDNA شماره صفحه: 2333-2343
میثم سرشار , رضا رنجبر , نادر شاهرخی , نورخدا صادقی‌فرد , احمد حسنی , زهره نصرابادی , فاطمه پورعلی
چکیده (940 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML
تعیین میزان نیاز به تشخیص پیش از تولد تالاسمی در جنین‌های ناقل تالاسمی آلفای معرفی‌شده به آزمایشگاه ژنتیک شماره صفحه: 2344-2352
میترا رمضانی , یداله رمضانی , داود امیریان مجد , منصور صالحی
چکیده (629 مشاهده)     |     متن کامل PDF (98 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

عوارض جسمی دراز مدت تماس با گاز خردل در جانبازان شیمیایی ایران، مطالعه‌ی مرور نظام‌مند شماره صفحه: 2353-2366
لیدا جراحی , سید رضا حبیب‌زاده شجاعی
چکیده (14888 مشاهده)     |     متن کامل PDF (380 دریافت)     |     XML