دوره 30، شماره 219: هفته اول اسفند ماه 1391

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تزریق لیدوکایین بر درد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور شماره صفحه: 2291-2298
اکبر پیرزاده, محمد علیمحمدی, سوره علاف اکبری, خاطره عیسی زاده‌فر, مسعود انتظاری اصل
چکیده (383 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML
ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک شماره صفحه: 2299-2309
حماسه تواهن, مجید قاسمی, رسول نوروزی, هاجر معمار, مصطفی شریف‌خواه
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت)     |     XML
بررسی نقش انتقال اخیر عفونت و عود مجدد عفونت نهفته‌ی ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مسلول به روش IS6110-RFLP و DR-RFLP شماره صفحه: 2310-2323
بهنام رفیعی, علی اصغر فرازی, داود صادقی, سپیده غنی, محمد محمد طاهری, احمد سخراوی, روح‌اله کشاورز, کیوان تدین, نادر مصوری
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت)     |     XML
بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی‌درمانی: فاز تأخیری شماره صفحه: 2324-2332
سید میثم ابراهیمی, زهره پارسا یکتا, علیرضا نیکبخت نصرآبادی, سید مصطفی حسینی, صنمبر صدیقی, محمد حسین صالحی سورمقی
چکیده (51 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
تشخیص باكتری‌های اشریشیا کلی، شیگلا دیسانتری و سالمونلا انتریکا با استفاده از آنالیز ژن 23S rDNA شماره صفحه: 2333-2343
میثم سرشار, رضا رنجبر, نادر شاهرخی, نورخدا صادقی‌فرد, احمد حسنی, زهره نصرابادی, فاطمه پورعلی
چکیده (506 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
تعیین میزان نیاز به تشخیص پیش از تولد تالاسمی در جنین‌های ناقل تالاسمی آلفای معرفی‌شده به آزمایشگاه ژنتیک شماره صفحه: 2344-2352
میترا رمضانی, یداله رمضانی, داود امیریان مجد, منصور صالحی
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

عوارض جسمی دراز مدت تماس با گاز خردل در جانبازان شیمیایی ایران، مطالعه‌ی مرور نظام‌مند شماره صفحه: 2353-2366
لیدا جراحی, سید رضا حبیب‌زاده شجاعی
چکیده (12373 مشاهده)     |     متن کامل PDF (251 دریافت)     |     XML