دوره 31، شماره 225: هفته سوم فروردین ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی تأثیر داربست‌های آلژینات و کیتوسان- ژلاتین در تولید ماتریکس خارج سلولی در سلول‌های نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره‌ای شماره صفحه: 82-91
مسعود قربانی, حمید بهرامیان, بتول ‌هاشمی‌بنی, زینب کریمی, نفیسه اسماعیل, محمد صالحی
چکیده (229 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
تأثیر غلظت، دما و حضور پلیمر بر آزادسازی دارو از نانوکامپوزیت‌های مونت موریلونیت- دونپزیل شماره صفحه: 92-103
ناصر توکلی, ژاله ورشوساز, مطهره عباسی نیکو
چکیده (151 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
تأثیر ادغام مطالب کاربردی در آموزش آناتومی تنه بر نگرش بالینی فراگیران شماره صفحه: 104-111
حسین صادقی, حمید بهرامیان, آرزو موسوی‌الکاظمی
چکیده (58 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML
ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان شماره صفحه: 112-120
فریبرز مکاریان, شیرین مکاریان, آرش رمضانی
چکیده (4372 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
بررسی میزان اثربخشی ماده‌ی S-allyl-cysteine بر بقا، آپوپتوز و پرولیفراسیون پروماستیگوت‌های انگل Leishmania major در شرایط برون‌تنی شماره صفحه: 121-130
گیلدا اسلامی, علی شمس, مهران فصاحت, حسن عشوری, زهرا‌ هاتفی, یاسمین نبی‌پور, فرزانه میرزائی, سید حسین حجازی
چکیده (603 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML