دوره 31، شماره 225: هفته سوم فروردین ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی تأثیر داربست‌های آلژینات و کیتوسان- ژلاتین در تولید ماتریکس خارج سلولی در سلول‌های نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره‌ای شماره صفحه: 82-91
مسعود قربانی , حمید بهرامیان , بتول ‌هاشمی‌بنی , زینب کریمی , نفیسه اسماعیل , محمد صالحی
چکیده (658 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
تأثیر غلظت، دما و حضور پلیمر بر آزادسازی دارو از نانوکامپوزیت‌های مونت موریلونیت- دونپزیل شماره صفحه: 92-103
ناصر توکلی , ژاله ورشوساز , مطهره عباسی نیکو
چکیده (554 مشاهده)     |     متن کامل PDF (133 دریافت)     |     XML
تأثیر ادغام مطالب کاربردی در آموزش آناتومی تنه بر نگرش بالینی فراگیران شماره صفحه: 104-111
حسین صادقی , حمید بهرامیان , آرزو موسوی‌الکاظمی
چکیده (430 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML
ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان شماره صفحه: 112-120
فریبرز مکاریان , شیرین مکاریان , آرش رمضانی
چکیده (5481 مشاهده)     |     متن کامل PDF (235 دریافت)     |     XML
بررسی میزان اثربخشی ماده‌ی S-allyl-cysteine بر بقا، آپوپتوز و پرولیفراسیون پروماستیگوت‌های انگل Leishmania major در شرایط برون‌تنی شماره صفحه: 121-130
گیلدا اسلامی , علی شمس , مهران فصاحت , حسن عشوری , زهرا‌ هاتفی , یاسمین نبی‌پور , فرزانه میرزائی , سید حسین حجازی
چکیده (976 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML