دوره 31، شماره 232: هفته دوم خردادماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

اثر انالاپریل در بهبود وضعیت سیتوکین‌های ضد التهابی در بیماران مبتلا به میگرن شماره صفحه: 424-432
شقایق حق جوی جوانمرد, سید علی سنبلستان, کیان حشمت
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
بررسی الگوی مقاومت به آنتی‌بیوتیک در سویه‌های سودوموناس آئروجینوزا جدا شده از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان شماره صفحه: 433-438
حسین فاضلی, سید اصغر هوایی, حمید سلگی, داریوش شکری, طاهره مطلبی‌راد
چکیده (206 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
تأثیر میدان مغناطیسی كم فرکانس بر سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی شماره صفحه: 439-455
مرضیه سلیمی, داریوش شهبازی گهرویی, سعید کرباسی, سعید کرمانی, شهناز رضوی
چکیده (360 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
ارزیابی اثرات تحریک و تخریب قشر جلوی پیشانی میانی (Medial Prefrontal Cortex) بر ایجاد اعتیاد به مرفین شماره صفحه: 456-465
پریسا دانش مطلق, مریم کچویی, آزاده نورمحمدی, سپیده فلاحی, حجت اله علایی
چکیده (387 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی روش‌های اگزاسیلین آگار دایلوشن و دیسک دیفیوژن سفوکسیتین با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس ارئوس شماره صفحه: 466-474
سید اصغر هوایی, شراره مقیم, مجتبی شاهین, امیر عظیمیان, فهیمه قنبری, داریوش شکری, مجتبی اکبری, نفیسه‌سادات حسینی
چکیده (845 مشاهده)     |     متن کامل PDF (207 دریافت)     |     XML