دوره 31، شماره 235: هفته اول تیر ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی اثر لیشمانیسیدال کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور شماره صفحه: 581-590
سید ابراهیم سجادی, عباسعلی اسکندریان, حسینعلی یوسفی, مرجان منصوریان, محمد طاهری
چکیده (67 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
ارتباط بین ژنوتیپ‌های واجد یا فاقد اگزون 3 گیرنده‌ی هورمون رشد با عوامل خطرساز متابولیکی در افراد مرحله‌ی پیش‌دیابت شماره صفحه: 591-600
غلام بساطی, زهرا ولیزاده, فاطمه کشاورزی
چکیده (69 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر صوت قرآن کریم بر روی میزان اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار شماره صفحه: 601-610
تاج السادات علامه, میترا جبل عاملی, خدیجه لرستانی, مجتبی اکبری
چکیده (274 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات تنفسی بر گازهای خون شریانی و شب ادراری در کودکان مبتلا به اختلال خواب مرتبط با تنفس شماره صفحه: 611-618
شهناز خالقی پور, رویا کلیشادی
چکیده (103 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

توانایی اریتروپوئتین در حفاظت از آسیب کلیوی: اثری فراتر از اثرات تحریکی در خون‌سازی شماره صفحه: 619-622
محمود رفیعیان کوپایی, فاطمه قائد امینی, حمید نصری
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML