دوره 31، شماره 235: هفته اول تیر ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی اثر لیشمانیسیدال کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور شماره صفحه: 581-590
سید ابراهیم سجادی , عباسعلی اسکندریان , حسینعلی یوسفی , مرجان منصوریان , محمد طاهری
چکیده (442 مشاهده)     |     متن کامل PDF (158 دریافت)     |     XML
ارتباط بین ژنوتیپ‌های واجد یا فاقد اگزون 3 گیرنده‌ی هورمون رشد با عوامل خطرساز متابولیکی در افراد مرحله‌ی پیش‌دیابت شماره صفحه: 591-600
غلام بساطی , زهرا ولیزاده , فاطمه کشاورزی
چکیده (434 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر صوت قرآن کریم بر روی میزان اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار شماره صفحه: 601-610
تاج السادات علامه , میترا جبل عاملی , خدیجه لرستانی , مجتبی اکبری
چکیده (757 مشاهده)     |     متن کامل PDF (201 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرینات تنفسی بر گازهای خون شریانی و شب ادراری در کودکان مبتلا به اختلال خواب مرتبط با تنفس شماره صفحه: 611-618
شهناز خالقی پور , رویا کلیشادی
چکیده (514 مشاهده)     |     متن کامل PDF (97 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

توانایی اریتروپوئتین در حفاظت از آسیب کلیوی: اثری فراتر از اثرات تحریکی در خون‌سازی شماره صفحه: 619-622
محمود رفیعیان کوپایی , فاطمه قائد امینی , حمید نصری
چکیده (482 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML