دوره 31، شماره 243: هفته اول شهریور ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تشخیص تشنج در کودکان مبتنی بر مدل‌سازی الکتروانسفاگرافی با مدل فرآیند گوسی شماره صفحه: 985-996
زهرا امینی , حسین ربانی
چکیده (613 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت)     |     XML
تأثیر ورزش کوتاه مدت بر علایم ترک اعتیاد در حضور یا عدم حضور ناحیه‌ی mPFC در رت‌های نر وابسته به مورفین شماره صفحه: 997-1006
وجیهه ساعدی مرغملكی , حجت‌اله علایی , حمید عزیزی ملك‌آبادی
چکیده (2113 مشاهده)     |     متن کامل PDF (309 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی مولکولی برخی ژن‌های سودوموناس‌های تولیدکننده‌ی ESBL جداشده از بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانی شماره صفحه: 1007-1017
مریم کونانی , مجید باصری صالحی , نیما بهادر
چکیده (664 مشاهده)     |     متن کامل PDF (208 دریافت)     |     XML
بررسی اثر محافظتی منگنز بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش‌های تیمارشده با فرمالین شماره صفحه: 1018-1032
شیوا تاج‌الدینی , سهیلا ابراهیمی , پیمانه شیرین بیان , مهرداد بختیاری , بابک بهنام , محمدتقی جغتایی , مرتضی کروجی
چکیده (583 مشاهده)     |     متن کامل PDF (488 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر عفونت گرانولوماتوز حاد برق‌آسا در یک فرد با وضعیت ایمنی سالم شماره صفحه: 1033-1037
محسن میدانی , مجتبی رستمی , بهاره جمالی , گلناز صمدی
چکیده (712 مشاهده)     |     متن کامل PDF (123 دریافت)     |     XML