دوره 31، شماره 243: هفته اول شهریور ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تشخیص تشنج در کودکان مبتنی بر مدل‌سازی الکتروانسفاگرافی با مدل فرآیند گوسی شماره صفحه: 985-996
زهرا امینی, حسین ربانی
چکیده (192 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
تأثیر ورزش کوتاه مدت بر علایم ترک اعتیاد در حضور یا عدم حضور ناحیه‌ی mPFC در رت‌های نر وابسته به مورفین شماره صفحه: 997-1006
وجیهه ساعدی مرغملكی, حجت‌اله علایی, حمید عزیزی ملك‌آبادی
چکیده (1385 مشاهده)     |     متن کامل PDF (175 دریافت)     |     XML
مطالعه‌ی مولکولی برخی ژن‌های سودوموناس‌های تولیدکننده‌ی ESBL جداشده از بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانی شماره صفحه: 1007-1017
مریم کونانی, مجید باصری صالحی, نیما بهادر
چکیده (235 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
بررسی اثر محافظتی منگنز بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش‌های تیمارشده با فرمالین شماره صفحه: 1018-1032
شیوا تاج‌الدینی, سهیلا ابراهیمی, پیمانه شیرین بیان, مهرداد بختیاری, بابک بهنام, محمدتقی جغتایی, مرتضی کروجی
چکیده (171 مشاهده)     |     متن کامل PDF (396 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر عفونت گرانولوماتوز حاد برق‌آسا در یک فرد با وضعیت ایمنی سالم شماره صفحه: 1033-1037
محسن میدانی, مجتبی رستمی, بهاره جمالی, گلناز صمدی
چکیده (214 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML