دوره 31، شماره 244: هفته دوم شهریور ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تأثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی شماره صفحه: 1038-1047
مهسا شکور, فریبا حقانی, طیبه شکری, حمید بهرامیان
چکیده (290 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
میزان رضایت مردم مناطق روستایی شهرستان اصفهان از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده شماره صفحه: 1048-1058
رضا خدیوی, پرستو گلشیری, الهام فراست, گلنار خالدی سردشتی
چکیده (220 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
ارتباط بین سطح سرمی هورمون پاراتیرویید با مارکرهای متابولیسم استخوان در بیماران همودیالیزی اصفهان شماره صفحه: 1059-1066
عبدالامیر عطاپور, حمید میرمحمدصادقی, خدیجه محبوب‌نیا, مرتضی پورفرزام
چکیده (329 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML
اثر تمرینات هشت هفته‌ای ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه شماره صفحه: 1067-1072
زینب رشیدی, افخم دانشفر, معصومه شجاعی
چکیده (423 مشاهده)     |     متن کامل PDF (147 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر شماره صفحه: 1073-1076
مهدی فتاحی بافقی, سید سعید اشراقی, معصومه رسولی نسب, شادی حبیب‌نیا, پروین حیدریه
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML