دوره 31، شماره 244: هفته دوم شهریور ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تأثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی شماره صفحه: 1038-1047
مهسا شکور , فریبا حقانی , طیبه شکری , حمید بهرامیان
چکیده (788 مشاهده)     |     متن کامل PDF (228 دریافت)     |     XML
میزان رضایت مردم مناطق روستایی شهرستان اصفهان از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده شماره صفحه: 1048-1058
رضا خدیوی , پرستو گلشیری , الهام فراست , گلنار خالدی سردشتی
چکیده (656 مشاهده)     |     متن کامل PDF (136 دریافت)     |     XML
ارتباط بین سطح سرمی هورمون پاراتیرویید با مارکرهای متابولیسم استخوان در بیماران همودیالیزی اصفهان شماره صفحه: 1059-1066
عبدالامیر عطاپور , حمید میرمحمدصادقی , خدیجه محبوب‌نیا , مرتضی پورفرزام
چکیده (879 مشاهده)     |     متن کامل PDF (205 دریافت)     |     XML
اثر تمرینات هشت هفته‌ای ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه شماره صفحه: 1067-1072
زینب رشیدی , افخم دانشفر , معصومه شجاعی
چکیده (911 مشاهده)     |     متن کامل PDF (218 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر شماره صفحه: 1073-1076
مهدی فتاحی بافقی , سید سعید اشراقی , معصومه رسولی نسب , شادی حبیب‌نیا , پروین حیدریه
چکیده (451 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML