دوره 31، شماره 247: هفته اول مهرماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تولید آنتی‌بادی پلی کلونال علیه مولکول هورمون رشد نوترکیب انسانی و تهیه‌ی کیت ELISA برای اندازه‌گیری آن و مقایسه‌ی برخی شاخص‌های ارزش تشخیصی کیت با نوع تجاری شماره صفحه: 1173-1184
مصطفی مانیان , سید حمید زرکش اصفهانی , مجتبی اکبری , حسین خان احمد , محسن مسجدی
چکیده (615 مشاهده)     |     متن کامل PDF (251 دریافت)     |     XML
بررسی عدم تقارن ضخامت لایه‌ی فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده از دستگاه OCT شماره صفحه: 1185-1193
طاهره محمودی , راحله کافیه , حسین ربانی , علیرضا مهری دهنوی , محمدرضا اخلاقی , خاطره اربابیان , محمد احمدی
چکیده (887 مشاهده)     |     متن کامل PDF (192 دریافت)     |     XML
بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان شماره صفحه: 1194-1207
بهنام صانعی , محسن محمودیه , محسن كلاهدوزان , علی مهرابی کوشکی , فربد فراست
چکیده (1748 مشاهده)     |     متن کامل PDF (237 دریافت)     |     XML
سندروم وقفه‌ی تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده شماره صفحه: 1208-1215
محمدرضا نجفی , عادله دادخواه , علی مهرابی کوشکی , معصومه علیجان‌پور
چکیده (624 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
آیا بیفیدو باکتریوم از میکرو فلورای روده‌ای در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر مبتلا کمیت متفاوتی را در بیماران ایرانی نشان می‌دهد؟ شماره صفحه: 1216-1225
مرضیه ناظمی , مسعود امینی , رسول صالحی
چکیده (491 مشاهده)     |     متن کامل PDF (384 دریافت)     |     XML