دوره 31، شماره 247: هفته اول مهرماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تولید آنتی‌بادی پلی کلونال علیه مولکول هورمون رشد نوترکیب انسانی و تهیه‌ی کیت ELISA برای اندازه‌گیری آن و مقایسه‌ی برخی شاخص‌های ارزش تشخیصی کیت با نوع تجاری شماره صفحه: 1173-1184
مصطفی مانیان, سید حمید زرکش اصفهانی, مجتبی اکبری, حسین خان احمد, محسن مسجدی
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML
بررسی عدم تقارن ضخامت لایه‌ی فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده از دستگاه OCT شماره صفحه: 1185-1193
طاهره محمودی, راحله کافیه, حسین ربانی, علیرضا مهری دهنوی, محمدرضا اخلاقی, خاطره اربابیان, محمد احمدی
چکیده (334 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML
بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان شماره صفحه: 1194-1207
بهنام صانعی, محسن محمودیه, محسن كلاهدوزان, علی مهرابی کوشکی, فربد فراست
چکیده (1176 مشاهده)     |     متن کامل PDF (168 دریافت)     |     XML
سندروم وقفه‌ی تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده شماره صفحه: 1208-1215
محمدرضا نجفی, عادله دادخواه, علی مهرابی کوشکی, معصومه علیجان‌پور
چکیده (163 مشاهده)     |     متن کامل PDF (66 دریافت)     |     XML
آیا بیفیدو باکتریوم از میکرو فلورای روده‌ای در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر مبتلا کمیت متفاوتی را در بیماران ایرانی نشان می‌دهد؟ شماره صفحه: 1216-1225
مرضیه ناظمی, مسعود امینی, رسول صالحی
چکیده (97 مشاهده)     |     متن کامل PDF (260 دریافت)     |     XML