دوره 31، شماره 258: هفته چهارم آذر ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

ارزیابی تکنیک مولکولی تکثیر هم‌دما به واسطه‌ی حلقه در تشخیص کراتیت‌های آدنوویروس شماره صفحه: 1713-1722
مهدخت محمدی , محمدحسن شاه حسینی , معصومه تک روستا
چکیده (775 مشاهده)     |     متن کامل PDF (324 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم شماره صفحه: 1723-1734
روشنک ابوترابی , حجت حسینی , علی مهرابی کوشکی , شکوفه بقازاده
چکیده (537 مشاهده)     |     متن کامل PDF (234 دریافت)     |     XML
بررسی آگاهی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان درباره‌ی عوامل خطر استئوآرتریت مفصل زانو شماره صفحه: 1735-1743
سید حمید موسوی , وائل الحمادی , سید علیرضا عظیمی
چکیده (439 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران HIV مثبت در مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری اصفهان شماره صفحه: 1744-1755
سعیده دریازاده , فریدون مریمی
چکیده (539 مشاهده)     |     متن کامل PDF (198 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی تئوری‌های اخلاقی پایه و اصول اخلاق پزشکی شماره صفحه: 1756-1768
محمدعلی شمالی , قدرت اله مؤمنی
چکیده (1649 مشاهده)     |     متن کامل PDF (419 دریافت)     |     XML