دوره 31، شماره 258: هفته چهارم آذر ماه 1392

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

ارزیابی تکنیک مولکولی تکثیر هم‌دما به واسطه‌ی حلقه در تشخیص کراتیت‌های آدنوویروس شماره صفحه: 1713-1722
مهدخت محمدی, محمدحسن شاه حسینی, معصومه تک روستا
چکیده (276 مشاهده)     |     متن کامل PDF (213 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم شماره صفحه: 1723-1734
روشنک ابوترابی, حجت حسینی, علی مهرابی کوشکی, شکوفه بقازاده
چکیده (93 مشاهده)     |     متن کامل PDF (157 دریافت)     |     XML
بررسی آگاهی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان درباره‌ی عوامل خطر استئوآرتریت مفصل زانو شماره صفحه: 1735-1743
سید حمید موسوی, وائل الحمادی, سید علیرضا عظیمی
چکیده (52 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت)     |     XML
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران HIV مثبت در مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری اصفهان شماره صفحه: 1744-1755
سعیده دریازاده, فریدون مریمی
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی تئوری‌های اخلاقی پایه و اصول اخلاق پزشکی شماره صفحه: 1756-1768
محمدعلی شمالی, قدرت اله مؤمنی
چکیده (1055 مشاهده)     |     متن کامل PDF (313 دریافت)     |     XML