دوره 32، شماره 275: هفته چهارم فروردین ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (38 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

استفاده از روش 60-CURB و 60-CRB در تعیین پیش‌آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه‌ی سالمندان شماره صفحه: 149-159
علی اصغر فرازی, معصومه صوفیان, بنفشه نایب‌زاده
چکیده (61 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در خاک برخی اراضی استان اصفهان با بیماری مولتیپل اسکلروز شماره صفحه: 160-169
الهام خسروی, مهران هودجی, مسعود اعتمادی فر
چکیده (108 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی تعداد نسخه‌های درج شده‌ی ژن 10-IP با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی بر اساس سیستم ترانسپوزونی PiggyBac در ژنوم سلول‌های Human embryonic kidney شماره صفحه: 170-181
هادی میرزاپور, آرزو کرم‌زاده, حسین خان احمد, رسول صالحی, مجید خیرالهی
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (163 دریافت)     |     XML
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه‌های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه شماره صفحه: 182-193
منیر دودی, گیلدا اسلامی, محبوبه سترکی, سید حسین حجازی
چکیده (188 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

کولیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس به همراه کولیت اولسراتیو؛ گزارش یک مورد نادر شماره صفحه: 194-200
رحمت اله رفیعی, نوید شریفی
چکیده (1159 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML