دوره 32، شماره 278: هفته سوم اردیبهشت ماه 1393

XML

فهرست مطالب

Index
 
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی اختلال عملکرد جنسی و ارتباط آن با سطح پرولاکتین سرم، کفایت دیالیز و برخی از آزمایش‌های بیماران تحت همودیالیز شماره صفحه: 298-307
علی مؤمنی, فرامرز محمدعلی بیگی, زهرا دهقانی, سلیمان خیری
چکیده (145 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML
شناسایی آنزیم‌های کارباپنماز در ایزوله‌های بالینی خانواده‌ی انتروباکتریاسیه با روش فنوتیپی Modified Hodge Test شماره صفحه: 308-320
رضا کمالی کاخکی, فرشته شاهچراغی, محمد مهدی اصلانی, محمد یوسف علیخانی
چکیده (338 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
بررسی میزان شیوع کراتیت هرپسی در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم‌پزشکی فیض با استفاده از روش واكنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) شماره صفحه: 321-329
مسعود مختاری, کیوان وسطی, تهمینه نریمانی, نفیسه‌السادات حسینی, شراره مقیم
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
تأثیر ریکاوری از طریق شناوری در آب سرد روی شاخص‌های آسیب عضلانی و سلول‌‌های خونی سیستم ایمنی شماره صفحه: 330-341
مهناز منشوری, زینب رضایی, فهیمه اسفرجانی, سید محمد مرندی
چکیده (147 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

ایمنی و اثربخشی داروی Ciclesonide در مقایسه با داروهای Fluticasone، Budesonide و Beclomethasone برای درمان بیماری آسم پایدار در ایران (مرور جامع مطالعات) شماره صفحه: 342-358
زهرا زالی, علی اکبری ساری, بهاره یزدی‌زاده, علیرضا حسینی, سید احمد طباطبایی
چکیده (170 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML