دوره 32، شماره 288: هفته اول مرداد ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (171 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی شماره صفحه: 805-817
اکبر حاجی‌زاده مقدم , حسین میرکریم‌پور , محمد حسین علیزاده , محمدرضا کردی , محمد فلاح محمدی
چکیده (356 مشاهده)     |     متن کامل PDF (106 دریافت)     |     XML
بررسی اثر ترکیبی داروی دفروکسامین و دوز پایین آرسنیک تری اکساید بر میزان زنده‌مانی و مهار پرولیفراسیون رده‌ی سلولی 4NB شماره صفحه: 818-827
کاظم غفاری , احمد کاظمی , شعبان علیزاده , علی قاسمی , ندا مینایی , عباس قوطاسلو , بهنوش طیبی , محمدرضا رضوانی
چکیده (229 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
القای تشکیل سلول‌های شبه عصبی از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در هیدروژل آلژینات با استفاده از روش تشکیل نوروسفر شماره صفحه: 828-840
شهناز رضوی , زهرا خسروی‌زاده , حمید بهرامیان , محمد کاظمی
چکیده (376 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
تولید پروكاریوتی پروتئین 2M ویروس آنفلوانزا در اتصال با پروتئین شوك حرارتی لیشمانیا ماژور به منظور دستیابی به یك واكسن كارآمد شماره صفحه: 841-853
سیاوش چلبیانی , فاطمه فتوحی , امیر قائمی , مریم صالح , بهرخ فرهمند , سید محمد علی علوی اصفهانی , منصوره طباطبائیان , علی ترابی
چکیده (281 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی نقش سیستم یوبیکوئیتین- پروتئوزوم در فرایند اسپرماتوژنز شماره صفحه: 854-870
عرفانه شایگان نیا , مرضیه تولایی , محمد حسین نصر اصفهانی
چکیده (568 مشاهده)     |     متن کامل PDF (328 دریافت)     |     XML