دوره 32، شماره 288: هفته اول مرداد ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (34 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی شماره صفحه: 805-817
اکبر حاجی‌زاده مقدم, حسین میرکریم‌پور, محمد حسین علیزاده, محمدرضا کردی, محمد فلاح محمدی
چکیده (228 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
بررسی اثر ترکیبی داروی دفروکسامین و دوز پایین آرسنیک تری اکساید بر میزان زنده‌مانی و مهار پرولیفراسیون رده‌ی سلولی 4NB شماره صفحه: 818-827
کاظم غفاری, احمد کاظمی, شعبان علیزاده, علی قاسمی, ندا مینایی, عباس قوطاسلو, بهنوش طیبی, محمدرضا رضوانی
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
القای تشکیل سلول‌های شبه عصبی از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در هیدروژل آلژینات با استفاده از روش تشکیل نوروسفر شماره صفحه: 828-840
شهناز رضوی, زهرا خسروی‌زاده, حمید بهرامیان, محمد کاظمی
چکیده (235 مشاهده)     |     متن کامل PDF (102 دریافت)     |     XML
تولید پروكاریوتی پروتئین 2M ویروس آنفلوانزا در اتصال با پروتئین شوك حرارتی لیشمانیا ماژور به منظور دستیابی به یك واكسن كارآمد شماره صفحه: 841-853
سیاوش چلبیانی, فاطمه فتوحی, امیر قائمی, مریم صالح, بهرخ فرهمند, سید محمد علی علوی اصفهانی, منصوره طباطبائیان, علی ترابی
چکیده (121 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی نقش سیستم یوبیکوئیتین- پروتئوزوم در فرایند اسپرماتوژنز شماره صفحه: 854-870
عرفانه شایگان نیا, مرضیه تولایی, محمد حسین نصر اصفهانی
چکیده (336 مشاهده)     |     متن کامل PDF (217 دریافت)     |     XML