دوره 32، شماره 295: هفته چهارم شهریورماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (34 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر پذیرش درد، اضطراب مرتبط با درد و شدت درد بیماران مرد مبتلا به درد مزمن شماره صفحه: 1156-1165
محمد حسن انوری, امراله ابراهیمی, حمید طاهر نشاط دوست, حمید افشار, احمد عابدی
چکیده (934 مشاهده)     |     متن کامل PDF (318 دریافت)     |     XML
تأثیر محیط كشت بر فعالیت اسید فسفاتاز و خصوصیات این آنزیم در شکل عفونی پروماسیگوت‌های انگل لیشمانیا شماره صفحه: 1166-1174
امیر نوابی, سیمین دخت سلیمانی‌فرد
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
تعیین فراوانی سویه‌های MDR اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان‌های شهر اصفهان با روش مولکولی و بررسی الگوی مقاومت دارویی آن‌ها شماره صفحه: 1175-1185
حسن قجاوند, اصغر هوایی, بهرام نصر اصفهانی, حسین فاضلی, شراره مقیم
چکیده (442 مشاهده)     |     متن کامل PDF (370 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نسبی پذیرش و سرانجام سالمندان بستری شده در اورژانس مركز آموزشی و درمانی الزهرا (س) شماره صفحه: 1186-1196
پرویز كاشفی, حسین دارابی, علی مهرابی كوشكی
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بروسلا: بیماری‌زایی، واکنش سیستم ایمنی و واکسن شماره صفحه: 1197-1215
امیر قاسمی, علیرضا رنجبر
چکیده (452 مشاهده)     |     متن کامل PDF (535 دریافت)     |     XML