دوره 32، شماره 295: هفته چهارم شهریورماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (459 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر پذیرش درد، اضطراب مرتبط با درد و شدت درد بیماران مرد مبتلا به درد مزمن شماره صفحه: 1156-1165
محمد حسن انوری , امراله ابراهیمی , حمید طاهر نشاط دوست , حمید افشار , احمد عابدی
چکیده (1557 مشاهده)     |     متن کامل PDF (462 دریافت)     |     XML
تأثیر محیط كشت بر فعالیت اسید فسفاتاز و خصوصیات این آنزیم در شکل عفونی پروماسیگوت‌های انگل لیشمانیا شماره صفحه: 1166-1174
امیر نوابی , سیمین دخت سلیمانی‌فرد
چکیده (465 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت)     |     XML
تعیین فراوانی سویه‌های MDR اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان‌های شهر اصفهان با روش مولکولی و بررسی الگوی مقاومت دارویی آن‌ها شماره صفحه: 1175-1185
حسن قجاوند , اصغر هوایی , بهرام نصر اصفهانی , حسین فاضلی , شراره مقیم
چکیده (973 مشاهده)     |     متن کامل PDF (478 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نسبی پذیرش و سرانجام سالمندان بستری شده در اورژانس مركز آموزشی و درمانی الزهرا (س) شماره صفحه: 1186-1196
پرویز كاشفی , حسین دارابی , علی مهرابی كوشكی
چکیده (567 مشاهده)     |     متن کامل PDF (183 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بروسلا: بیماری‌زایی، واکنش سیستم ایمنی و واکسن شماره صفحه: 1197-1215
امیر قاسمی , علیرضا رنجبر
چکیده (991 مشاهده)     |     متن کامل PDF (709 دریافت)     |     XML