دوره 32، شماره 304: هفته اول آذر ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (32 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر سلول‌های بنیادی پالپ دندان شیری انسانی بر سلول‌های توموری 562K در شرایط هم‌کشتی شماره صفحه: 1633-1645
منا گرجی, بتول هاشمی بنی, حمید بهرامیان, حسین صالحی, راضیه علی‌پور, مریم علی اکبری
چکیده (233 مشاهده)     |     متن کامل PDF (303 دریافت)     |     XML
اثر ضد قارچی اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر گونه‌های کاندیدایی جدا شده از واژینیت کاندیدایی در مقایسه با فلوکونازول شماره صفحه: 1646-1658
نوید امینیان, پروین دهقان, مصطفی چادگانی‌پور, ابراهیم سجادی, مریم یزدی
چکیده (588 مشاهده)     |     متن کامل PDF (196 دریافت)     |     XML
تشخیص کاندیدیازیس واژینال با استفاده از استخراج اتوماتیک قارچ کاندیدا در تصاویر مربوط به نمونه‌‌های پاپ اسمیر شماره صفحه: 1659-1667
محمدرضا مؤمن‌زاده, اردشیر طالبی, علیرضا مهری دهنوی, حسین ربانی
چکیده (1771 مشاهده)     |     متن کامل PDF (120 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

اینفلامازوم و نقش آنها در بیماری‌ها شماره صفحه: 1668-1689
امین توسلی, علیرضا حق‌پرست
چکیده (838 مشاهده)     |     متن کامل PDF (409 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی میزان فراوانی استافیلوکوکوس‏های اورئوس جدا شده از سواب بینی کودکان مهدهای کودک اصفهان شماره صفحه: 1690-1697
حمید رحیمی, مژگان لقمانی, پریسا شعاعی, رامین دیباج, بهروز عطایی, عباس داعی ناصر, حسن شجاعی
چکیده (117 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML