دوره 32، شماره 307: هفته چهارم آذر ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (469 مشاهده)     |     متن کامل PDF (170 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر باکتریوفاژ جدا شده از نمونه‌های آب بیمارستان بر سویه‌های مقاوم به درمان (MDR) سودوموناس آئروژینوزا شماره صفحه: 1805-1815
بهرام نصر اصفهانی , محسن روشنایی , حسین فاضلی , سید اصغر هوایی , شراره مقیم , حاجیه قاسمیان صفایی , ریحانه جعفری , حسن قجاوند
چکیده (968 مشاهده)     |     متن کامل PDF (316 دریافت)     |     XML
تأثیر داروی سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) شماره صفحه: 1816-1823
احسان الماسی , ناهید اسکندری , مرجان قراگوزلو , افشین الماسی , وجیهه استادی
چکیده (822 مشاهده)     |     متن کامل PDF (153 دریافت)     |     XML
بررسی بیوانفورماتیک ارتباط اندازه‌ی ژنوم با خصوصیات ژنتیکی و رفتاری باکتری‌های بیماری‌زا شماره صفحه: 1824-1831
محمدرضا پورمند , زهرا پاکباز , عباس رحیمی فروشانی , سولماز اوحدیان مقدم
چکیده (1026 مشاهده)     |     متن کامل PDF (475 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

اثرات حفاظت کلیوی متفورمین شماره صفحه: 1832-1837
محمود رفیعیان کوپایی , فاطمه قائد امینی , حمید نصری
چکیده (1131 مشاهده)     |     متن کامل PDF (150 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

بیماری مادرزادی قلب همراه با پرفشاری شریان ریوی: جراحی یا درمان دارویی؟ شماره صفحه: 1838-1843
احمد میردامادی , سمیرا اشرفی
چکیده (480 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML