دوره 33، شماره 322: هفته دوم فروردین ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (504 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله شماره صفحه: 70-81
حمیدرضا براهیمی , احمد اسماعیل‌زاده , فرزاده رجائی , اکبر حسن‌زاده , ام‌البنین کافشانی
چکیده (729 مشاهده)     |     متن کامل PDF (203 دریافت)     |     XML
مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 شماره صفحه: 82-92
امیر کاوسی , یوسف بشیری , یداله محرابی , کوروش اعتماد
چکیده (674 مشاهده)     |     متن کامل PDF (134 دریافت)     |     XML
ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در بین ایزوله‌های اشرشیا کلی مدفوعی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز شماره صفحه: 93-99
حامد مرادی , رضا رنجبر , ناصر هرزندی
چکیده (568 مشاهده)     |     متن کامل PDF (154 دریافت)     |     XML
اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم شماره صفحه: 100-113
رخشان عمادی , سعید کشاورز , رضا روزبهانی , ایمان مردانی
چکیده (578 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388) شماره صفحه: 114-124
محمد شکرزاده , احد علیزاده , فرزانه ویسی , نفیسه نصری نصرآبادی
چکیده (1697 مشاهده)     |     متن کامل PDF (334 دریافت)     |     XML