دوره 33، شماره 322: هفته دوم فروردین ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (31 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله شماره صفحه: 70-81
حمیدرضا براهیمی, احمد اسماعیل‌زاده, فرزاده رجائی, اکبر حسن‌زاده, ام‌البنین کافشانی
چکیده (160 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384 شماره صفحه: 82-92
امیر کاوسی, یوسف بشیری, یداله محرابی, کوروش اعتماد
چکیده (152 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در بین ایزوله‌های اشرشیا کلی مدفوعی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز شماره صفحه: 93-99
حامد مرادی, رضا رنجبر, ناصر هرزندی
چکیده (68 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ محدودیت کالری با و بدون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫـﻮازی ﺑـﺮ شاخص‌های پروکسیدانتی و آﻧﺘﻲ‌اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴـﻪ‌ی مبتلا به دیابت نوع دوم شماره صفحه: 100-113
رخشان عمادی, سعید کشاورز, رضا روزبهانی, ایمان مردانی
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388) شماره صفحه: 114-124
محمد شکرزاده, احد علیزاده, فرزانه ویسی, نفیسه نصری نصرآبادی
چکیده (593 مشاهده)     |     متن کامل PDF (219 دریافت)     |     XML