دوره 33، شماره 324: هفته چهارم فروردین ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن شماره صفحه: 171-182
ناهید حیدری هفشجانی, شمسی نادری, رسول صالحی, پروانه نیک‌پور, مهران مدرس صادقی, زهرا حجازی, حسین خان‌احمد
چکیده (212 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی هشت ساله شماره صفحه: 183-193
سید عباس طباطبایی, سید مظفر هاشمی, میثم جعفری
چکیده (149 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها شماره صفحه: 194-202
مصطفی مظاهری, مسعود مختاری, شراره مقیم, بهرام نصر اصفهانی, حاجیه قاسمیان صفایی
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای نتایج انتقال تاندون فلکسور مچ دست در مقایسه با روش کلاسیک (انتقال 2تاندون یکی برای اکستنشن شست و دومی برای اکستنشن انگشتان) جهت برقراری اکستنشن شست و دیگر انگشتان در بیماران مبتلا به آسیب عصب رادیال شماره صفحه: 203-211
محمد دهقانی, محمدجواد براتی, بهاره سبزواری, شقایق دهقانی
چکیده (147 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی تأثیر چهار داروی كتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد شماره صفحه: 212-220
مجتبی رحیمی, محمد گلپرور, خسرو نقیبی, اعظم قمی
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML