دوره 33، شماره 324: هفته چهارم فروردین ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (484 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن شماره صفحه: 171-182
ناهید حیدری هفشجانی , شمسی نادری , رسول صالحی , پروانه نیک‌پور , مهران مدرس صادقی , زهرا حجازی , حسین خان‌احمد
چکیده (797 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی هشت ساله شماره صفحه: 183-193
سید عباس طباطبایی , سید مظفر هاشمی , میثم جعفری
چکیده (738 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML
بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها شماره صفحه: 194-202
مصطفی مظاهری , مسعود مختاری , شراره مقیم , بهرام نصر اصفهانی , حاجیه قاسمیان صفایی
چکیده (637 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه ای نتایج انتقال تاندون فلکسور مچ دست در مقایسه با روش کلاسیک (انتقال 2تاندون یکی برای اکستنشن شست و دومی برای اکستنشن انگشتان) جهت برقراری اکستنشن شست و دیگر انگشتان در بیماران مبتلا به آسیب عصب رادیال شماره صفحه: 203-211
محمد دهقانی , محمدجواد براتی , بهاره سبزواری , شقایق دهقانی
چکیده (655 مشاهده)     |     متن کامل PDF (159 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی تأثیر چهار داروی كتامین، پتیدین، الفنتانیل و سوفنتانیل در پیش‌گیری از بروز لرز بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد شماره صفحه: 212-220
مجتبی رحیمی , محمد گلپرور , خسرو نقیبی , اعظم قمی
چکیده (723 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML