دوره 33، شماره 329: هفته اول خرداد ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (32 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر شماره صفحه: 429-441
سید سعید مظلومی محمودآباد, شکیبا زاهد, مریم امامی, مجید برکتین, حسین شهنازی, بهزاد مهکی
چکیده (142 مشاهده)     |     متن کامل PDF (424 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی شماره صفحه: 442-456
علی‌اکبر ارجمند نیا, سارا نامجو
چکیده (349 مشاهده)     |     متن کامل PDF (94 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+ شماره صفحه: 457-466
سرینه شاجانیان, مرجان قراگوزلو, مزدک گنجعلی خانی حاکمی, میترا رفیعی
چکیده (362 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن شماره صفحه: 467-478
فاطمه جلایی, عباسعلی پورمومنی, محمد تقی کریمی, حمزه بهارلویی
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (190 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن شماره صفحه: 479-483
غلامعلی نادریان, امین معینی, واله سجادی, محمد اشکان نادریان
چکیده (825 مشاهده)     |     متن کامل PDF (178 دریافت)     |     XML