دوره 33، شماره 329: هفته اول خرداد ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (486 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر شماره صفحه: 429-441
سید سعید مظلومی محمودآباد , شکیبا زاهد , مریم امامی , مجید برکتین , حسین شهنازی , بهزاد مهکی
چکیده (635 مشاهده)     |     متن کامل PDF (551 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی شماره صفحه: 442-456
علی‌اکبر ارجمند نیا , سارا نامجو
چکیده (955 مشاهده)     |     متن کامل PDF (184 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر دو داروی سرکوبگر ایمنی بر بیان فاکتورFoxp3+ در آزمایشگاه، پس از تحریک سلول‌های T بکر CD4+ شماره صفحه: 457-466
سرینه شاجانیان , مرجان قراگوزلو , مزدک گنجعلی خانی حاکمی , میترا رفیعی
چکیده (919 مشاهده)     |     متن کامل PDF (169 دریافت)     |     XML
تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن شماره صفحه: 467-478
فاطمه جلایی , عباسعلی پورمومنی , محمد تقی کریمی , حمزه بهارلویی
چکیده (701 مشاهده)     |     متن کامل PDF (267 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن شماره صفحه: 479-483
غلامعلی نادریان , امین معینی , واله سجادی , محمد اشکان نادریان
چکیده (1596 مشاهده)     |     متن کامل PDF (275 دریافت)     |     XML