زمستان 1385

زمستان 1385

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر استفاده از تورنیكت حین آرتروسكوپی زانو بر فعالیت سیستم انعقادی شماره صفحه: 7-1
محمد گلپرور, خلیل الله ناظم, سید حمید سریزدی
چکیده (73 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
عفونت كلامیدیا پنومونیه و سكته مغزی ایسكمیك ترومبوتیك شماره صفحه: 14-8
فرشته اشتری, وحید شایگان نژاد, عالیا صابری, فاطمه کارخیران, الهام خسروی
چکیده (126 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
فراوانی نسبی و عوامل خطر خونریزی داخل بطن‌های مغزی درنوزادان نارس کمتر از 35 هفته در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان اصفهان شماره صفحه: 23-15
زهره بدیعی
چکیده (5040 مشاهده)     |     متن کامل PDF (167 دریافت)     |     XML
ارتباط بین اندكس پروتئینی MDM2 و گریدینگ هیستولوژیك تومورهای آستروسیتیك مغزی شماره صفحه: 32-24
پروین محزونی, مسعود یزدی زاده, محمد حسن صانعی
چکیده (63 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
مقایسه میانگین سطح سرمی C3و C4 در مبتلایان به پره اكلامپسی با بارداری طبیعی شماره صفحه: 37-33
شهناز آرام, علی شهبازی
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (23 دریافت)     |     XML
باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری شماره صفحه: 43-38
فرزین خوروش, محمد فصبحی دستجردی, کامیار مصطفوی زاده, امیر الهی فر
چکیده (501 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدكننده شماره صفحه: 48-44
محمد بلوچی, نظام الدین برجیس, احمد رضا اخوت, حامد عباسی, سعید طالبی
چکیده (173 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML
بررسی توزیع فراوانی بیان آنتی ژن CD44 در سطح سلولهای تومورال در كارسینوم مجرایی مهاجم پستان شماره صفحه: 56-49
فرشته محمدی زاده, مریم طراوت
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML
بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة كریمه كنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان شماره صفحه: 62-57
ایرج کریمی, مجتبی رستمی جلیلیان, صادق چینی کار, بهروز عطائی, نازیلا کسائیان, نوید جلالی, ناصر خسروی
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز شماره صفحه: 71-63
رضا نیک اندیش, محمد علی سهم الدینی, سعید خادمی, فاطمه گنجی, سارا سلیمان زاده, نجمه حبیبی
چکیده (8304 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML
ارزیابی اثرات تجویز سیستمیك دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر شماره صفحه: 79-72
حجت الله علایی, روح الله مولودی, محمد رضا شریفی, محمود حسینی, عبدالله احمدی
چکیده (192 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

تحمل هفت سالة Intra Uterine Device در مثانه شماره صفحه: 88-85
مهتاب ضرغام, اصغر دادخواه
چکیده (56 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت)     |     XML
گزارش یك مورد تومور بسیار بزرگ رتروپریتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میكزوئید شماره صفحه: 93-89
کامران دولتشاهی, عبدالرضا کاظمی
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (794 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم شماره صفحه: 84-80
سعید شانه ساز زاده, علی صالحی, علیرضا مهری
چکیده (125 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML