دوره 33، شماره 345: هفته اول مهر ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (41 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر استروژن بر میزان بیان نشانگرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی شماره صفحه: 1239-1249
شهناز رضوی, نفیسه احمدی, محمد کاظمی, حمیدرضا صادقیان
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (66 دریافت)     |     XML
بررسی اثرات گیرنده‌ی 3-T-Cell Immunoglobulin Mucin (3-TIM) در مهار تکثیر رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) شماره صفحه: 1250-1260
نرگس زرگر بالاجمع, مهدی شعبانی, منصوره حقیقی, احمد علی بیات, محمود آقائی
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML
بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدای خون با عوامل خطر کوچک در سازمان انتقال خون استان تهران: یک مطالعه‌ی هم‌گروهی شماره صفحه: 1261-1271
سید محمد میررضایی, حمید رضا صابر, فاطمه نادعلی, علی عباسیان, بشیر حاجی بیگی, سید روح اله میررضایی
چکیده (139 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی شماره صفحه: 1272-1280
علی ابراهیمی‌فرد, محمدباقر توکلی, حسین صالحی, حمید امامی
چکیده (109 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388) شماره صفحه: 1281-1289
بهروز کلیدری, حسن دهقان بنادکوکی, مهدی خزایی, شهاب شهابی شاهمیری
چکیده (80 مشاهده)     |     متن کامل PDF (242 دریافت)     |     XML