دوره 33، شماره 346: هفته دوم مهر ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (480 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر عصاره‌ی آبی کندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تیمار با سم ارگانوکلره‌ی آندوسولفان در موش صحرایی نر نابالغ شماره صفحه: 1290-1298
زهرا عسکریان مطلق , جمشید محمدی , مختار مختاری
چکیده (1859 مشاهده)     |     متن کامل PDF (183 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شاخص‌های ارگونومیک محیط کار در کاربران کامپیوتر بخش‌های اداری بیمارستان الزهرای (س) اصفهان شماره صفحه: 1299-1307
بابك وحدت‌پور , مریم بزرگی , محمدرضا طاهری
چکیده (866 مشاهده)     |     متن کامل PDF (142 دریافت)     |     XML
بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد شماره صفحه: 1308-1317
پریا علی‌پور , محمد امین طباطبایی‌فر , سمیه رئیسی , نجمه فتاحی , اعظم پوراحمدیان , مرتضی هاشم‌زاده چالشتری
چکیده (679 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
بررسی روایی داده‌های حاصل از خودگزارش‌دهی شاخص‌های تن‌سنجی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 1318-1327
سکینه امینیان فر , پروانه صانعی , مریم نوری , رویا شفیعی , عمار حسن زاده کشتلی , احمد اسماعیل زاده , پیمان ادیبی
چکیده (517 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

مقایسه‌ی توزیع آب بدن پسران نوجوان چاق و دارای وزن طبیعی با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای شماره صفحه: 1328-1336
مهدی خورشیدی حسینی , بابک نخستین روحی , سجاد انوشیروانی , علی خازنی
چکیده (677 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML