دوره 33، شماره 346: هفته دوم مهر ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (50 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر عصاره‌ی آبی کندر بر ساختار بافت بیضه و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تیمار با سم ارگانوکلره‌ی آندوسولفان در موش صحرایی نر نابالغ شماره صفحه: 1290-1298
زهرا عسکریان مطلق, جمشید محمدی, مختار مختاری
چکیده (832 مشاهده)     |     متن کامل PDF (109 دریافت)     |     XML
بررسی وضعیت ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شاخص‌های ارگونومیک محیط کار در کاربران کامپیوتر بخش‌های اداری بیمارستان الزهرای (س) اصفهان شماره صفحه: 1299-1307
بابك وحدت‌پور, مریم بزرگی, محمدرضا طاهری
چکیده (335 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML
بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد شماره صفحه: 1308-1317
پریا علی‌پور, محمد امین طباطبایی‌فر, سمیه رئیسی, نجمه فتاحی, اعظم پوراحمدیان, مرتضی هاشم‌زاده چالشتری
چکیده (153 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
بررسی روایی داده‌های حاصل از خودگزارش‌دهی شاخص‌های تن‌سنجی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره صفحه: 1318-1327
سکینه امینیان فر, پروانه صانعی, مریم نوری, رویا شفیعی, عمار حسن زاده کشتلی, احمد اسماعیل زاده, پیمان ادیبی
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

مقایسه‌ی توزیع آب بدن پسران نوجوان چاق و دارای وزن طبیعی با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای شماره صفحه: 1328-1336
مهدی خورشیدی حسینی, بابک نخستین روحی, سجاد انوشیروانی, علی خازنی
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML