دوره 33، شماره 352: هفته چهارم آبان ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (449 مشاهده)     |     متن کامل PDF (207 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان شماره صفحه: 1597-1606
مظفر محمودی , علی صمدی کوچکسرایی , محمدرضا نعیمی جمال , سعید سامانی , مختار یعقوبی
چکیده (622 مشاهده)     |     متن کامل PDF (171 دریافت)     |     XML
بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا شماره صفحه: 1607-1617
آمنه حسنی نژاد فراهانی , شهلا شاهسوندی , محمد ابراهیمی
چکیده (524 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
بررسی میزان شیوع عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال‌های 1393 و 1394 شماره صفحه: 1618-1627
امین سلطانپور , حمید مروتی , پروین دهقان , مهری رجالی
چکیده (527 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان شماره صفحه: 1628-1636
داریوش شهبازی گهرویی , مهری دموری , محمد باقر توکلی , مسعود مصلحی , صدیقه رستاقی
چکیده (681 مشاهده)     |     متن کامل PDF (210 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

التهاب در سندرم متابولیک: نقش بافت چربی شماره صفحه: 1637-1639
مجید خزاعی
چکیده (1065 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML