دوره 33، شماره 352: هفته چهارم آبان ماه 1394

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (48 مشاهده)     |     متن کامل PDF (195 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان شماره صفحه: 1597-1606
مظفر محمودی, علی صمدی کوچکسرایی, محمدرضا نعیمی جمال, سعید سامانی, مختار یعقوبی
چکیده (193 مشاهده)     |     متن کامل PDF (140 دریافت)     |     XML
بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا شماره صفحه: 1607-1617
آمنه حسنی نژاد فراهانی, شهلا شاهسوندی, محمد ابراهیمی
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
بررسی میزان شیوع عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال‌های 1393 و 1394 شماره صفحه: 1618-1627
امین سلطانپور, حمید مروتی, پروین دهقان, مهری رجالی
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان شماره صفحه: 1628-1636
داریوش شهبازی گهرویی, مهری دموری, محمد باقر توکلی, مسعود مصلحی, صدیقه رستاقی
چکیده (221 مشاهده)     |     متن کامل PDF (158 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

التهاب در سندرم متابولیک: نقش بافت چربی شماره صفحه: 1637-1639
مجید خزاعی
چکیده (382 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML