مهــــــر 1388

مهــــــر 1388

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75) شماره صفحه: 425-433
نوشا ضیاء , گیلدا اسلامی , مژگان بنده پور , رسول صالحی , بهرام کاظمی , کاظم پریور , سید حسین حجازی
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML
بررسی میانگین سن شروع قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در دختران دانش‌آموز شهرکرد شماره صفحه: 434-442
آذر دانش شهرکی , ابوالفضل خوشدل , رویا چو‍پانی
چکیده (1410 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط نمره‌ی Thrombolysis in Myocardial Infarction و نمره‌ی آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با ST Elevation شماره صفحه: 443-449
محمدرضا اخباری , حمید صانعی , معصومه صادقی , مجتبی اکبری , ناهید سیستان , ایرج جعفری پور , مهرداد رشدی بنام , نفیسه منتظری
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تزریق آنژیوتانسین II و کاپتوپریل به داخل هسته‌ی لوكوس سرولئوس بر علایم محرومیت مرفین در موش‌های صحرایی شماره صفحه: 450-459
زهره عزیزاللهی , حجت اله علائی , محمود حسینی , علی اصغر پیله وریان
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی‌ بهبودی ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی در افراد تحت درمان با تزریق موضعی گلوكانتیم و تری‌كلرواستیك اسید 50% موضعی و تزریق موضعی گلوكانتیم به تنهایی شماره صفحه: 460-467
محمدعلی نیلفروش زاده , فریبا جعفری , رویا درخشان , الهه هفت برادران
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و آسم در کودکان شماره صفحه: 468-477
جمال فقیهی نیا , اسداله اسدیان , سیده نسیبه سهرابیان
چکیده (66 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تزریق كورتیكواسترویید در گوش میانی در بهبود شنوایی بیماران مبتلا به كری حسی ناگهانی در مراكز آموزشی – درمانی آیت اله كاشانی و الزهرا (س) اصفهان درموارد مقاوم و شكست درمان سیستمیك در سال 1386 و 1385 شماره صفحه: 478-484
سید مصطفی هاشمی , مهرداد رقاع , سوسن میرالهی , عبدالرضا نخعی , علی رضا خدامی
چکیده (12227 مشاهده)     |     متن کامل PDF (140 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش موردی: استئوكندروم استخوان اسكافوئید شماره صفحه: 485-489
محمد جاودان , مهدی مطیفی فرد , مهدی تیموری
چکیده (179 مشاهده)     |     متن کامل PDF (63 دریافت)     |     XML