مهــــــر 1388

مهــــــر 1388

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75) شماره صفحه: 425-433
نوشا ضیاء, گیلدا اسلامی, مژگان بنده پور, رسول صالحی, بهرام کاظمی, کاظم پریور, سید حسین حجازی
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
بررسی میانگین سن شروع قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در دختران دانش‌آموز شهرکرد شماره صفحه: 434-442
آذر دانش شهرکی, ابوالفضل خوشدل, رویا چو‍پانی
چکیده (1267 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط نمره‌ی Thrombolysis in Myocardial Infarction و نمره‌ی آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با ST Elevation شماره صفحه: 443-449
محمدرضا اخباری, حمید صانعی, معصومه صادقی, مجتبی اکبری, ناهید سیستان, ایرج جعفری پور, مهرداد رشدی بنام, نفیسه منتظری
چکیده (66 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تزریق آنژیوتانسین II و کاپتوپریل به داخل هسته‌ی لوكوس سرولئوس بر علایم محرومیت مرفین در موش‌های صحرایی شماره صفحه: 450-459
زهره عزیزاللهی, حجت اله علائی, محمود حسینی, علی اصغر پیله وریان
چکیده (57 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی‌ بهبودی ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی در افراد تحت درمان با تزریق موضعی گلوكانتیم و تری‌كلرواستیك اسید 50% موضعی و تزریق موضعی گلوكانتیم به تنهایی شماره صفحه: 460-467
محمدعلی نیلفروش زاده, فریبا جعفری, رویا درخشان, الهه هفت برادران
چکیده (44 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و آسم در کودکان شماره صفحه: 468-477
جمال فقیهی نیا, اسداله اسدیان, سیده نسیبه سهرابیان
چکیده (52 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تزریق كورتیكواسترویید در گوش میانی در بهبود شنوایی بیماران مبتلا به كری حسی ناگهانی در مراكز آموزشی – درمانی آیت اله كاشانی و الزهرا (س) اصفهان درموارد مقاوم و شكست درمان سیستمیك در سال 1386 و 1385 شماره صفحه: 478-484
سید مصطفی هاشمی, مهرداد رقاع, سوسن میرالهی, عبدالرضا نخعی, علی رضا خدامی
چکیده (10772 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش موردی: استئوكندروم استخوان اسكافوئید شماره صفحه: 485-489
محمد جاودان, مهدی مطیفی فرد, مهدی تیموری
چکیده (164 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML