دوره 34، شماره 381: هفته اول تیر ماه 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (46 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

اثربخشی بازی‌های کنترل خشم بر علایم رفتاری و خشم کودکان بیش‌فعال/ نقص توجه شماره صفحه: 461-469
اکرم کاظمی, حمیدرضا نیک‌یار, مصطفی نجفی
چکیده (580 مشاهده)     |     متن کامل PDF (166 دریافت)     |     XML
بررسی اثرات دزهای بالای عصاره‌ی هیدروالکلی سیاه‌دانه بر روی حرکت و آپوپتوز اسپرم در مردان نورموزواسپرم شماره صفحه: 470-477
ناهید صادق‌نژاد, غلامرضا دشتی, بهزاد ذوالفقاری, شکوفه بقازاده, فرهاد گلشن ایرانپور
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
بررسی اثر داروی ترانگزامیک اسید در انواع خونریزی‌های تروماتیک مغزی شماره صفحه: 478-483
همایون تابش, مجید رضوانی, سپیده صالحی
چکیده (659 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
شناسایی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری به روش Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) در شهر اصفهان شماره صفحه: 484-490
محمد بهمئی, پروین دهقان, رسول محمدی, جواهر چعباوی‌زاده, بهزاد مهکی
چکیده (135 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

مسمومیت با سم حشره‌کش ارگانوکلره در یک خانم باردار: گزارش مورد شماره صفحه: 491-495
فاطمه حق‌نژاد, نسترن ایزدی مود
چکیده (1025 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML