دوره 34، شماره 391: هفته سوم شهریور ماه 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (41 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی کمی حساسیت کنتراست در بهبود حدت بینایی و کاهش ابیراهی‌های اپتیک شماره صفحه: 817-822
سهیل نبوی, علیرضا مهری دهنوی, علیرضا ورد, سهیل محمدپور
چکیده (249 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی دز دریافتی تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای مسؤول تزریق و تصویربرداری در اسکن قلب شماره صفحه: 823-828
احمد شانئی, سمیرا رضوانی, مسعود مصلحی
چکیده (170 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی‌ یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی قبل و بعد از عمل جراحی فتق دیسک کمری شماره صفحه: 829-834
سعید ابریشم‌کار, مصطفی باقری, مجید قاسمی
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط سرعت رسوب گلبول قرمز و پروتئین فعال C با بروز دلیریوم درپیش‌آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 94-1393 شماره صفحه: 835-840
مهران رضوانی, بابک علی‌کیایی, شقایق رمضانی
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن فنتانیل یا سوفنتانیل به مارکائین اینتراتکال بر خصوصیات بلوک حسی- حرکتی، وضعیت همودینامیک حین عمل و کاهش شدت درد بیماران بعد از عمل در جراحی دیسک کمر شماره صفحه: 841-847
محمدعلی عطاری, غلامرضا خلیلی, آرزو صفاری
چکیده (183 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML