دوره 34، شماره 391: هفته سوم شهریور ماه 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (56 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی کمی حساسیت کنتراست در بهبود حدت بینایی و کاهش ابیراهی‌های اپتیک شماره صفحه: 817-822
سهیل نبوی , علیرضا مهری دهنوی , علیرضا ورد , سهیل محمدپور
چکیده (291 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی دز دریافتی تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای مسؤول تزریق و تصویربرداری در اسکن قلب شماره صفحه: 823-828
احمد شانئی , سمیرا رضوانی , مسعود مصلحی
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی‌ یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی قبل و بعد از عمل جراحی فتق دیسک کمری شماره صفحه: 829-834
سعید ابریشم‌کار , مصطفی باقری , مجید قاسمی
چکیده (98 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط سرعت رسوب گلبول قرمز و پروتئین فعال C با بروز دلیریوم درپیش‌آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 94-1393 شماره صفحه: 835-840
مهران رضوانی , بابک علی‌کیایی , شقایق رمضانی
چکیده (124 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن فنتانیل یا سوفنتانیل به مارکائین اینتراتکال بر خصوصیات بلوک حسی- حرکتی، وضعیت همودینامیک حین عمل و کاهش شدت درد بیماران بعد از عمل در جراحی دیسک کمر شماره صفحه: 841-847
محمدعلی عطاری , غلامرضا خلیلی , آرزو صفاری
چکیده (207 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML